4η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής | Η σημειωτική του χρώματος

4η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής | Η σημειωτική του χρώματος

Το Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Σημειωτική Εταιρία διοργανώνουν την 4η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής αφιερωμένη στη Σημειωτική του χρώματος.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη σημειωτική διερεύνηση του χρώματος στις διάφορες μορφές και λειτουργίες της οπτικής επικοινωνίας: στις τέχνες, τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση, την πολιτική, τα λογότυπα κλπ. Οι ερευνητικές εργασίες που θα παρουσιασθούν έχουν στόχο να αναδειχθούν οι συνθήκες και διαδικασίες που καθορίζουν το πώς σημασιατοδοτούμε τα χρώματα, και γενικότερα, να κατανοηθεί ο ρόλος και το νόημα των χρωμάτων στην καθημερινή ζωή και επικοινωνία.

Η 4η Θερινή Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του American College of Thessaloniki (Ανατόλια) στη Θεσσαλονίκη, από 1 έως 7 Ιουλίου 2019 και τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.