ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση
Εργαστήριο Σημειωτικής ΑΠΘ
Ισόγειο Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: (+30) 2310 997518

Emailhellenic-semiotics@phil.auth.gr 


Image