Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ε.Σ.Ε. ασχολείται με την μελέτη και την διάδοση της σημειωτικής επιστήμης στην Ελλάδα. Η σημειωτική είναι η επιστημονική περιοχή που μελετάει σε βάθος όλα τα φαινόμενα του πολιτισμού στις σημερινές κοινωνίες, αλλά και στις κοινωνίες του παρελθόντος, ως συστήματα σημείων. Αντικείμενα μελέτης της σημειωτικής είναι ανάμεσα σε άλλα η καθημερινή συμπεριφορά, τα νοήματα που επικοινωνούν οι χειρονομίες και ο τρόπος ένδυσης, οι δομές της ποίησης και της λογοτεχνίας, ο τρόπος που επικοινωνούν η μουσική, η ζωγραφική και οι λοιπές τέχνες, τα μηνύματα που μας εκπέμπουν το θέατρο, ο κινηματογράφος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τα βιώματα από την αρχιτεκτονική και γενικότερα τον κτισμένο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο η σημειωτική διασταυρώνεται με όλες τις τέχνες και μ’ ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών, από την κοινωνιολογία, τη λαογραφία, την ανθρωπολογία, την αρχαιολογία και τη ψυχολογία, μέσω της φιλοσοφίας, της γλωσσολογίας και της κριτικής της λογοτεχνίας, μέχρι την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία.

H ΕΣΕ είναι μέλος της Διεθνούς Σημειωτικής Εταιρείας (IASS-AIS, http://iass-ais.org) και συμμετέχει στις διεργασίες της με δύο εθνικούς εκπροσώπους στην IASS Executive Committee και έναν εκπρόσωπο στην Balkan Association for Semiotic Studies, oι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου.Η έδρα της είναι το Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ .