Σημειωτική του Οικιστικού Χώρου

Σημειωτική του Οικιστικού Χώρου

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. σας προσκαλεί με χαρά στη διάλεξη του Αλέξανδρου Λαγόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και Επίτιμου Προέδρου της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας με θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 19:00