Νέα δημοσίευση: Θανάσης Β. Κούγκουλος, Η αναπαράσταση του γενέθλιου τόπου στα διηγήματα του Γ. Μ. Βιζυηνού

Θανάσης Β. Κούγκουλος, Η αναπαράσταση του γενέθλιου τόπου στα διηγήματα του Γ. Μ. Βιζυηνού, Serie de Estudios Neogriegos 1, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Granada 2020, 200 σελ.

Νέα κυκλοφορία: Το βλέμμα της κάμερας. Από τα σημεία του κινηματογράφου στη φιλμική γραφή

Μελέτη της Ελευθερίας Δημητρομανωλάκη για τη σημειολογία του κινηματογράφου.

Το βλέμμα της κάμερας. Από τα σημεία του κινηματογράφου στη φιλμική γραφή

Νέα κυκλοφορία: Σημειωτική και μετάφραση. Από τη σημείωση στη διασημειωτικότητα

Η σχέση της Σημειωτικής με τη Μεταφρασεολογία δεν είναι καινούργια, αφού η ερμηνευτική προσέγγιση της μετάφρασης χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία της Σημειωτικής στην ανάλυση των πολιτισμικών κειμένων.

Publication of Volume 6.1, Punctum-International Journal of Semiotics

We are pleased to announce the publication of the Volume 6, Issue 1 (2020) of Punctum-International Journal of Semiotics, the online, open access journal of the Hellenic Semiotic Society.

This issue is  devoted to "Translation and Translatability in Intersemiotic Space", edited by Evangelos Kourdis and Susan Petrilli.

The articles as well as the whole of the issue, can be accessed/downloaded at the journal’s website: https://punctum.gr/

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Ε.

Θεσσαλονίκη, 6/10/2020

Προς τα μέλη της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας

Δημοσίευση τόμου 5, τεύχος 2 (2019) του Punctum-International Journal of Semiotics

Σας ανακοινώνουμε με χαρά τη δημοσίευση του τόμου 5, τεύχος 2 (2019) του Punctum-International Journal of Semiotics, του ελεύθερης πρόσβασης περιοδικού της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας.