Members

Active members list (November 6, 2022):

 No

Name

Webpage

1

Antoniou, Maria

https://duth.academia.edu/MariaAntoniou 

2

Apostolidou, Aliki

https://auth.academia.edu/ApostolidouAliki

3

Bairaktari, Mary

 https://uoa.academia.edu/MariaBa%C3%AFraktari  

4

Bardakis Thomas

https://auth.academia.edu/ThomasBardakis

5

Bika, Styliani

 

6

Blioumi, Aglaia

  https://independent.academia.edu/AglaiaBlioumi

7

Boklund-Lagopoulou, Karin

http://www.enl.auth.gr/staff/boklund.htm

8

Boltsi, Mariana

 https://bit.ly/3hIkG17  

9

Boura, Efrosyni

 

10

Bousoula, Kalliopi

 https://www.researchgate.net/profile/Calliope-Bousoula 

11

Calfoglou, Christine

https://independent.academia.edu/CHRISTINECALFOGLOU

12

Charalampous, Anthi

 

13

Christodoulou, Malamati

 

14

Constantinidou, Despina-Alexandra

https://auth.academia.edu/DespinaAlexandraConstantinidou

15

Dalkavoukis, Vassilis

https://duth.academia.edu/VassilisDalkavoukis

16

Damaskinidis,  George

https://auth.academia.edu/GeorgeDamaskinidis

17

Degermentzides, Simos

https://auth.academia.edu/SymeonDegermentzides

18

Digkas, Konstantinos

 https://independent.academia.edu/KOSTASDIGKAS

19

Dimitriadis,  George

https://www.enl.auth.gr/instructor_en.asp?ID=110 

20

Dimitriadou, Georgia

https://auth.academia.edu/GeorgiaDimitriadou

21

Dimitromanolaki, Elefteria

 https://bit.ly/30GZAaE 

22

Dimitroulia, Titika

https://auth.academia.edu/TitikaDimitroulia

23

Emmanouilidou, Maria

https://auth.academia.edu/MariaEmmanouilidou

24

Evangelou, Konstantina

https://www.itl.auth.gr/drupal/el/node/823

25

Farmaki, Annita

 

26

Foundouka, Iokasti

https://auth.academia.edu/IokastiFoundouka

27

 Genos, Dimosthenis

 https://www.researchgate.net/profile/Nkenos-Demosthenes-2 

28

Gialatzi, Despina

https://auth.academia.edu/DespinaGialatzi

29

Giossi, Stella

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Stella-Nkiose-18548105 

30

Gkika, Kalliopi

www.linkedin.com/in/kalliopi-gkika-2602a3bb

31

Gravanis, Stefanos

https://duth.academia.edu/stefagravanis

32

Hiliopoulou, Goergia

https://independent.academia.edu/GeorgiaHiliopoulou

33

Hodolidou, Eleni

https://www.edlit.auth.gr/hodolidou

34

Honorato, Dalila

https://avarts.ionio.gr/gr/department/staff/335-honorato/

35

Honorato, Dalila

https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/335-honorato/

36

Iliopoulos, Antonis

https://www.researchgate.net/profile/Antonis_Iliopoulos

37

Kamaroudis, Stavros

https://independent.academia.edu/StavrosKamaroudis

38

Kantas, Vasileios

 https://bit.ly/3hIkUW1    

39

Kapravelou, Alexia

https://independent.academia.edu/AlexiaKapravelou

40

Karalakos, Ioannis

 https://bit.ly/3DArzHE 

41

Karpouzis, Spyros

 https://www.researchgate.net/profile/Spyros-Karpouzis

42

Katsaridou, Maria

https://auth.academia.edu/MariailiaKatsaridou

43

Kavakidou, Domna

https://gr.linkedin.com/in/domna-kavakidou-a7894173  

44

Keramydas, Lazaros

 

45

Kitisiou, Roula

https://www.researchgate.net/profile/Roula-Kitsiou

46

Klimatsaki, Stella

 https://ionio.academia.edu/StellaKlimatsaki  

47

Kokkidou, May

https://euc.academia.edu/MayKokkidou

48

Kokkonis, Michalis

https://auth.academia.edu/MichalisKokkonis

49

Konstantinidis, Nektarios-Georgios

https://uoa.academia.edu/NektariosGeorgiosKonstantinidis

50

Kontoula, Ourania

  

51

Kosmopoulou, Despoina

https://independent.academia.edu/DespinaKosmopoulou 

52

Kostopoulou, Loukia

https://auth.academia.edu/LoukiaKostopoulou

53

Kougoulos, Thanasis

https://duth.academia.edu/ThanasisKougoulos

54

Kourdis, Evangelos

https://auth.academia.edu/EvangelosKourdis

55

Krimpas, Panayotis

https://bscc.duth.gr/cv/pkrimpas/

56

Lagopoulos, Alexandros-Phaidon

http://www.academyofathens.gr/el/members/lagopoulos

57

Lalioti, Katerina

 

58

Lazaridou, Eleni D.

Eleni D Lazaridou - Academia.edu

59

Lazaridou, Eleni S.

https://www.linkedin.com/in/elena-lena-lazaridou-a2b5b3113/

60

Lees ,Christopher

 https://independent.academia.edu/ChristopherLees1  

61

Liamadis, Giorgos

 https://qa.auth.gr/en/cv/liamadis 

62

Manazi, Athanasia

 

63

Manola, Christina

https://auth.academia.edu/xristinamanola

64

Manoli, Polyxeni

 https://upatras.academia.edu/DrPolyxeniPeggyManoli   

65

Messini, Sofia

 https://bit.ly/3UV5Y59

66

Metaxiotis, Giorgos

 https://bit.ly/3UZ5wTm

67

Michos, Konstantinos

https://auth.academia.edu/KonstantinosMichos

68

Missiou, Vasiliki

http://enl.auth.gr/instructor_en.asp?ID=175

69

Moisiadou, Theodora

https://independent.academia.edu/theodoramoisiadou

70

Mouratidou, Alexandra

https://www.sol.lu.se/en/person/AlexandraMouratidou/

71

Myrisioti, Eleni

 https://www.linkedin.com/in/elina-myrisioti-26534921b/ 

72

Nissopoulou, Paschalina

https://www.linkedin.com/in/lilian-nissopoulou-09a68290/

73

Ougrini, Emmanouela

 

74

Pangalos, Orestis

https://auth.academia.edu/orestispank 

75

Papadaki, Irene

https://music.uoi.gr/eirini-papadaki/ 

76

Papadima, Aspasia

https://cut.academia.edu/AspasiaPapadima

77

Papadimitriou, Kyriakoula

https://www.past.auth.gr/el/node/43

78

Papadopoulou, Maria

https://uth.academia.edu/MariaPapadopoulou

79

Paschalidis, Gregory

https://auth.academia.edu/GregoryPaschalidis

80

Petridou, Lygeri

https://www.linkedin.com/in/lia-petridou-a907b489/

81

Petros, Petridis

https://auth.academia.edu/PetrosPetridis

82

Polymeri,s Spyros

https://panteion.academia.edu/SPolimeris

83

Polyzoudi, Archontia

https://cambridge.academia.edu/APolyzoudi

84

Sarakatsianou, Dimitra

https://independent.academia.edu/DIMITRASARAKATSIANOU

85

Skarpelos, Giannis

 https://bit.ly/3g0H85e

86

Spyridonidis, Ilias

https://www.researchgate.net/profile/Ilias-Spyridonidis

87

Stamou, Anastasia

https://auth.academia.edu/AnastasiaStamou

88

Stergiou, Kosmas

https://www.imdb.com/name/nm2963581/

89

Stylou Paraskevi

https://independent.academia.edu/VivianStylou

90

Sxoina, Kelly

http://www.themachine.com.cy/author/sxoina/

91

Theodossiadou, Sofia

https://auth.academia.edu/SofiaTheodosiadou

92

Triantafillidou, Tatianna

https://qa.auth.gr/el/cv/triantafillidou

93

Tsigka, Christina

https://www.linkedin.com/in/christina-tsigka-21991674/

94

Tsoumalakos, Stavros

 https://bit.ly/3EA1o7e

95

Tzaferi, Kalliopi

https://bit.ly/3TDjdWY

96

Veleni, Themis

https://auth.academia.edu/ThemisVeleni

97

Walden Rea

https://eap.academia.edu/ReaWalld%C3%A9n

98

Xouplidis, Panagiotis

https://auth.academia.edu/PanagiotisXouplidis

99

Yoka, Lia

https://auth.academia.edu/liayoka

100

Zachu, Katerina

http://users.auth.gr/zachu/

101

Zafiri, Makrina

https://uth.academia.edu/MAKRINAZAFIRI

102

Zantides, Evripides

https://cut.academia.edu/EvripidesZantides

103

Zompanaki, Katerina

  linkedin.com/in/katerina-zobanaki