Η Σημειωτική Διαμέσου και Ανάμεσα

Η Σημειωτική Διαμέσου και Ανάμεσα

13ο Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής Η Σημειωτική Διαμέσου και Ανάμεσα
Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2023

Διοργανώνεται από την Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία
και το Τμήμα Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού
του Πάντειου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Η σημειωτική αρχικά εδραιώθηκε στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών αλλά οι επακόλουθες συζεύξεις της με τις βιοεπιστήμες και τις φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες θεωρούνται πλέον οργανικό μέρος της. Μελετώντας τα σημεία και τα σημειωτικά συστήματα σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, σκέψης και δημιουργικότητας, η σημειωτική λειτουργεί ως ένας κρίσιμος διατομεακός χώρος στον οποίο τα διάφορα είδη επιστημονικής έρευνας, επικοινωνίας και καλλιτεχνικής πρακτικής μπορούν να αναστοχαστούν κριτικά το πώς κατασκευάζουν τους ιδιαίτερους κόσμους και τα νοήματά τους, καθώς και να αναπτύξουν τη διάδραση και συνεργασία τους σε διεπιστημονικές και μετα-επιστημονικές κατευθύνσεις. Η πρόσφατη ανάδυση νέων επιστημολογιών, υβριδικών οντολογιών και μεθοδολογιών, βασιζόμενες σε σχεσιακή σκέψη και συνεργιστικές πρακτικές, αναμορφώνει ριζικά τις κλασικές ταξινομήσεις και οριοθετήσεις, τα εδραιωμένα μοντέλα γνώσης, εμπειρίας και νοήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα του σε τι χρησιμεύει η σημειωτική τις άλλες επιστήμες, καθώς και του σε τι χρησιμεύουν οι άλλες επιστήμες τη σημειωτική χρησιμοποιούν οι επιστήμες τη σημειωτική, το οποίο έχει τεθεί επανειλημμένα στο παρελθόν, αποκτά μια νέα σπουδαιότητα και διάσταση.

Συνεχίζοντας την παράδοση των Διεθνών Συνεδρίων της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας να αφιερώνονται σε επίκαιρες κάθε φορά αναζητήσεις και προκλήσεις, το προσεχές Συνέδριό της προσκαλεί πρωτότυπη έρευνα που αξιοποιεί το διατομεακό χώρο της σημειωτικής προκειμένου να αναπτύξει σημειο-αναλυτικές προσεγγίσεις διαμέσου ή ανάμεσα στις διάφορες επιστήμες ή/και τέχνες. Το Συνέδριο προσκαλεί προτάσεις για εισηγήσεις (διάρκειας 15-20’) ή συνεδρίες (αποτελούμενοες από 3-5 εισηγήσεις σχετικές με ένα ειδικό θέμα/project) που αφορούν μία ή περισσότερες από τις εξής κύριες θεματικές περιοχές: 

  • Η Σημειωτική ως Διεπιστήμη: Επιδιώκοντας ολιστικές προσεγγίσεις στη σημείωση και την κατανόηση, η δια/μετα-επιστημονικότητα αποτέλεσε χαρακτηριστικό της σημειωτικής από την αρχή. Πώς αυτή η παράδοση δια/μετα-επιστημονικότητας ανανεώνεται σήμερα στο πλαίσιο των νέων κατευθύνσεων της σημειωτικής έρευνας και των σημειωτικών εφαρμογών στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες;
  • Σημεία στις Επιστήμες/των Επιστημών: Πώς οι φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες κατανοούν και εντάσσουν την ανάλυση και ερμηνεία των σημείων στις πρακτικές τους; Πως αξιοποιούν τη σημειωτική για να συλλάβουν εκ νέου ή/και ανακρίνουν τα διαγνωστικά και ερμηνευτικά μοντέλα τους, τα κριτήρια της ‘επιστημονικότητας’ και της ‘αληθοπλασίας’, και να αναπτύξουν τον κριτικό αναστοχασμό τους;
  • Σημειωτική των Μέσων και των Τεχνών: Ποιος είναι ο ρόλος και η συμβολή της σημειωτικής την εποχή που η δια/μετα-μεσικότητα στα μέσα επικοινωνίας, τις τέχνες, τα μουσεία και τις επιμελητικές πρακτικές δημιουργεί πιο υβριδικά, διαδραστικά, συμμετοχικά, επιτελεστικά και συναισθητικά περιβάλλοντα εμπειρίας και σημασίας;
  • Σημειωτικές παιδαγωγικές: Η σημειωτική σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που είναι ανοικτά σε πολυγραμματισμούς (ψηφιακούς, επικοινωνιακούς, πολυτροπικούς, διαπολιτισμικούς). Πώς ενσωματώνει η σημειωτική το λόγο περί γραμματισμών, πώς διδάσκουμε πολυγραμματισμούς μέσω της σημειωτικής και, εντέλει, τι μορφή γραμματισμού είναι η ίδια η σημειωτική;

περισσότερες πληροφορίες: https://semiotics2023.gr/?page_id=25&fbclid=IwAR0Z9BSUaVtVOdVNMF3D6hlxVyPeEl-btoI66Em1uMHTBYh2jdQCzXLSImk