6η Θερινή Συνάντηση Σημειολογίας "Σημειωτική του Σώματος"

6η Θερινή Συνάντηση Σημειολογίας "Σημειωτική του Σώματος"

Το Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ελληνική Σημειωτική Εταιρία, διοργανώνουν την 6η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής, αφιερωμένη στη Σημειωτική του σώματος.

Το σώμα διατρέχει διάφορους τομείς της σύγχρονης σημειωτικής, όπως τη σημειωτική του χώρου και της γλώσσας του σώματος, των εικαστικών και των παραστατικών τεχνών, των μέσων επικοινωνίας και της ένδυσης, των παθών και των αισθήσεων, των συμβόλων και των τελετουργιών, των επιστημών και της πολιτικής. Περιλαμβάνοντας ερευνητικές προσεγγίσεις από τους διάφορους αυτούς τομείς, η φετινή Θερινή Συνάντηση αποβλέπει στην ανάπτυξη της αλληλοτροφοδότησης και συνέργειάς τους.

Η 6η Θερινή Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη 546 41, πίσω από το Γερμανικό Προξενείο) από 3 έως 9 Ιουλίου 2023 και τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.