ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.

Συνέντευξη Paolo Fabbri, Centro Internazionale di Scienze Semiotiche 'Umberto Eco'

Συνέντευξη Paolo Fabbri, Centro Internazionale di Scienze Semiotiche 'Umberto Eco'
Interview of Paolo Fabbri by Evangelos Kourdis, on Monday, November, 4, 2019, at SemioLab, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki. Paolo Fabbri is Professor of Semiotics and Director of the International Center for Semiotic Studies "Umberto Eco" (Centro Internazionale di Scienze Semiotiche "Umberto Eco"), University of Urbino. Evangelos Kourdis is Associate Professor of Translation Semiotics at Aristotle University of Thessaloniki and Director of AUTH SemioLab.   
The interview was recorded by the IT Center of the Aristotle University of Thessaloniki.
 
 
 
Image

Η Ε.Σ.Ε. ασχολείται με την μελέτη και την διάδοση της σημειωτικής επιστήμης στην Ελλάδα. H ΕΣΕ είναι μέλος της Διεθνούς Σημειωτικής Εταιρείας (IASS-AIS, http://iass-ais.org) και συμμετέχει στις διεργασίες της με δύο εθνικούς εκπροσώπους στην IASS Executive Committee και έναν εκπρόσωπο στην Balkan Association for Semiotic Studies.

Publish modules to the "offcanvas" position.