ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.

OMELA 2021 Theme: Bounded languages … Unbounded

OMELA 2021 Theme: Bounded languages … Unbounded

OMELA 2021 Theme: Bounded languages … Unbounded
Περιορισμένες γλώσσες, Απεριόριστες

The politics of identity are central to language change, as linguistic boundaries rise and fall, motivating the ephemeral characteristics of language communities. The Mediterranean and European regions are replete with histories, and with power struggles, that demarcate nation, ethnicity, and community. For this, cultural and political identities, language ideologies, as well as the languages themselves, have sought boundedness, the dynamics of which have influenced change over eons, effected through demographic movements, through geopolitics, and through technological innovation. In the current era of technological advancement, transnational fluidity, intellectual power, capitalism, and revised sexualities, then, we again question the boundedness of language and identity, so to rectify, or at least see and move past, the segregations of old.
The (SCOPUS/ISI) GLOCAL COMELA 2021 theme, ‘Bounded Languages … Unbounded,’ encapsulates the ongoing struggle throughout Mediterranean and European regions. As tensions between demarcation and legitimization of languages, language ideologies, and language identities, enter a new era, flexible citizenship now operates well within, and not only across, language communities, to unbind languages, and to create new boundaries, unlike those ever seen throughout history.
The (SCOPUS/ISI) GLOCAL COMELA 2021 invites work which addresses the shifting boundedness of Language Communities of The Mediterranean and Europe. Papers and posters should acknowledge and describe processes of language shape, change, and ideology, pertinent to social, cultural, and political histories and futures, of Mediterranean and European regions.

Strands

– Anthropological Linguistics
– Applied Sociolinguistics
– Buddhist studies and discourses
– Cognitive Anthropology and Language
– Critical Linguistic Anthropology
– Ethnographical Language Work
– Ethnography of Communication
– General Sociolinguistics
– Islamic Studies and discourses
– Language, Community, Ethnicity
– Language Contact and Change
– Language, Dialect, Sociolect, Genre
– Language Documentation
– Language, Gender, Sexuality
– Language Ideologies

– Language Minorities and Majorities
– Language Revitalization
– Language in Real and Virtual Spaces
– Language Socialization
– Language and Spatiotemporal Frames
– Multifunctionality
– Narrative and Metanarrative
– Nonverbal Semiotics
– Oral heritage
– Poetics
– Post-Structuralism and Language
– Semiotics and Semiology
– Social Psychology of Language
– Text, Context, Entextualization

More information: https://comela2021.uoa.gr/ 

 

Image

Η Ε.Σ.Ε. ασχολείται με την μελέτη και την διάδοση της σημειωτικής επιστήμης στην Ελλάδα. H ΕΣΕ είναι μέλος της Διεθνούς Σημειωτικής Εταιρείας (IASS-AIS, http://iass-ais.org) και συμμετέχει στις διεργασίες της με δύο εθνικούς εκπροσώπους στην IASS Executive Committee και έναν εκπρόσωπο στην Balkan Association for Semiotic Studies.

Publish modules to the "offcanvas" position.