Δημοσίευση του τεύχους 6.2. του Punctum αφιερωμένο στη Σημειωτική της πολιτικής επικοινωνίας

Σας ανακοινώνουμε τη δημοσίευση του τεύχους 6.2. του περιοδικού Punctum-International Journal of Semiotics αφιερωμένο στη Σημειωτική της πολιτικής επικοινωνίας. Το τεύχος είναι ελεύθερα προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού https://punctum.gr/