ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.

15th World Congress of Semiotics / IASS - AIS

15th World Congress of Semiotics / IASS - AIS

15th World Congress of Semiotics / IASS - AIS

August 30 - September 3, 2022 - Thessaloniki, Greece

Semiotics in the Lifeworld

 

The 15th World Congress of Semiotics aims to foreground semiotics as the socially engaged, critical investigation of the sign- and meaning-making processes forming the core of human worldmaking. Semiotic investigation is grounded in the historical lifeworld, in concrete timescapes and semioscapes, in the dense and dynamic weave of semiotic practices that structure human experience and communicative (inter)action by constantly (re)articulating the perceptual and the conceptual, the discursive and the performative, the ethical and the aesthetic, the ideological and the figurative, the material and the immaterial, the human and the non-human, the natural and the man-made.

 

https://www.semioticsworld.com

Image

Η Ε.Σ.Ε. ασχολείται με την μελέτη και την διάδοση της σημειωτικής επιστήμης στην Ελλάδα. H ΕΣΕ είναι μέλος της Διεθνούς Σημειωτικής Εταιρείας (IASS-AIS, http://iass-ais.org) και συμμετέχει στις διεργασίες της με δύο εθνικούς εκπροσώπους στην IASS Executive Committee και έναν εκπρόσωπο στην Balkan Association for Semiotic Studies.

Publish modules to the "offcanvas" position.