Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Φιλοσοφική Σχολή –Εργαστήριο Σημειωτικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Φιλοσοφική Σχολή –Εργαστήριο Σημειωτικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Φιλοσοφική Σχολή –Εργαστήριο Σημειωτικής (Greece)
http://semiolab.eu/index.php/gr/

Image

Η Ε.Σ.Ε. ασχολείται με την μελέτη και την διάδοση της σημειωτικής επιστήμης στην Ελλάδα. H ΕΣΕ είναι μέλος της Διεθνούς Σημειωτικής Εταιρείας (IASS-AIS, http://iass-ais.org) και συμμετέχει στις διεργασίες της με δύο εθνικούς εκπροσώπους στην IASS Executive Committee και έναν εκπρόσωπο στην Balkan Association for Semiotic Studies.

Publish modules to the "offcanvas" position.