Μιχάλης Σετάτος, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
Μιχάλης Σετάτος, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘΠρόεδρος Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας 1978-1981
Καθηγητής Γλωσσολογίας
Αλέξανδρος-Φαίδων Λαγόπουλος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
Αλέξανδρος-Φαίδων Λαγόπουλος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘΠρόεδρος Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας 1981-2013phaidon@arch.auth.gr
Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας & Αντεπιστέλλον Mέλος της Ακαδημίας Αθηνών