Members

The members of the Hellenic Semiotic Society on November 22, 2020, are the following:

 

Name

Webpage

 

1

Aliki Apostolidou

https://auth.academia.edu/ApostolidouAliki

2

Karin Βoklund-Lagopoulou 

http://www.enl.auth.gr/staff/boklund.htm

3

Rea Wallden

https://eap.academia.edu/ReaWalld%C3%A9n

4

Despina Gialatzi 

https://auth.academia.edu/DespinaGialatzi

5

Stefanos Gravanis

https://duth.academia.edu/stefagravanis

6

Kalliopi Gkika

www.linkedin.com/in/kalliopi-gkika-2602a3bb

7

Stella Giossi 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Stella-Nkiose-18548105 

8

Lia Yoka

https://auth.academia.edu/liayoka

9

Vassilis Dalkavoukis 

https://duth.academia.edu/VassilisDalkavoukis

10

George Damaskinidis 

https://auth.academia.edu/GeorgeDamaskinidis

11

Simos Degermentzides

https://auth.academia.edu/SymeonDegermentzides

12

Georgia Dimitriadou

https://auth.academia.edu/GeorgiaDimitriadou

13

Titika Dimitroulia

https://auth.academia.edu/TitikaDimitroulia

14

Konstantina Evangelou

https://www.itl.auth.gr/drupal/el/node/823

15

Evripides Zantides

https://cut.academia.edu/EvripidesZantides

16

Makrina Zafiri

https://uth.academia.edu/MAKRINAZAFIRI

17

Katerina Zachu

http://users.auth.gr/zachu/

18

Antonis Iliopoulos

https://www.researchgate.net/profile/Antonis_Iliopoulos

19

Domna Kavakidou

https://gr.linkedin.com/in/domna-kavakidou-a7894173  

20

Christine Calfoglou

https://independent.academia.edu/CHRISTINECALFOGLOU

21

Vasileios Kantas

https://www.linkedin.com/in/vasileioskantas/?originalSubdomain=gr   

22

Alexia Kapravelou

https://independent.academia.edu/AlexiaKapravelou

23

Ioannis Karalakos

 

24

Maria Katsaridou

https://auth.academia.edu/MariailiaKatsaridou

25

Lazaros Keramydas

 

26

May Kokkidou

https://euc.academia.edu/MayKokkidou

27

Michalis Kokkonis

https://auth.academia.edu/MichalisKokkonis

28

Despoina Kosmopoulou

https://independent.academia.edu/DespinaKosmopoulou 

29

Thanasis Kougoulos

https://duth.academia.edu/ThanasisKougoulos

30

Evangelos Kourdis

https://auth.academia.edu/EvangelosKourdis

31

Panayotis Krimpas

https://bscc.duth.gr/cv/pkrimpas/

32

Nektarios-Georgios Konstantinidis

https://uoa.academia.edu/NektariosGeorgiosKonstantinidis

33

Despina-Alexandra Constantinidou

https://auth.academia.edu/DespinaAlexandraConstantinidou

34

Loukia Kostopoulou

https://auth.academia.edu/LoukiaKostopoulou

35

Alexandros-Phaidon Lagopoulos

http://www.academyofathens.gr/el/members/lagopoulos

36

Eleni D. Lazaridou

Eleni D Lazaridou - Academia.edu

37

Eleni S. Lazaridou

https://www.linkedin.com/in/elena-lena-lazaridou-a2b5b3113/

38

Athanasia Manazi

 

39

Christina Manola

https://auth.academia.edu/xristinamanola

40

Sofia Messini 

https://cmc.panteion.gr/index.php/latest-news-announcements/17-phd-candidates-cvs/281-sophia-messini

41

Giorgos Metaxiotis

https://www.linkedin.com/in/george-metaxiotis-23345a14?originalSubdomain=gr

42

Vasiliki Missiou

http://enl.auth.gr/instructor_en.asp?ID=175

43

Konstantinos Michos

https://auth.academia.edu/KonstantinosMichos

44

Bardakis Thomas

https://auth.academia.edu/ThomasBardakis

45

Aglaia Blioumi

http://www.gs.uoa.gr/to-tmima/didaktiko-proswpiko/ores-grafeioy/bloymi.html

46

Eleni Myrisioti

 

47

Theodora Moisiadou

https://independent.academia.edu/theodoramoisiadou

48

Paschalina Nissopoulou

https://uniwa.academia.edu/liliannissopoulou 

49

Panagiotis Xouplidis

https://auth.academia.edu/PanagiotisXouplidis

50

Dalila Honorato

https://avarts.ionio.gr/gr/department/staff/335-honorato/

51

Emmanouela Ougrini

 

52

Orestis Pangalos

https://auth.academia.edu/orestispank 

53

Maria Papadopoulou

https://uth.academia.edu/MariaPapadopoulou

54

Gregory Paschalidis

https://auth.academia.edu/GregoryPaschalidis

55

Aspasia Papadima

https://cut.academia.edu/AspasiaPapadima

56

Kyriakoula Papadimitriou

https://www.past.auth.gr/el/node/43

57

Petridis Petros

https://auth.academia.edu/PetrosPetridis

58

Lygeri Petridou

https://www.linkedin.com/in/lia-petridou-a907b489/

59

Archontia Polyzoudi

https://cambridge.academia.edu/APolyzoudi

60

Spyros Polymeris

https://panteion.academia.edu/SPolimeris

61

Dimitra Sarakatsianou

https://independent.academia.edu/DIMITRASARAKATSIANOU

62

Giannis Skarpelos

https://cmc.panteion.gr/index.php/latest-news-announcements/12-faculty-members/49-associate-professor-skarpelos-g

63

Anastasia Stamou

https://auth.academia.edu/AnastasiaStamou

64

Kosmas Stergiou

https://www.imdb.com/name/nm2963581/

65

Kelly Sxoina

http://www.themachine.com.cy/author/sxoina/

66

Tatianna Triantafillidou

https://qa.auth.gr/el/cv/triantafillidou

67

Christina Tsigka

https://www.linkedin.com/in/christina-tsigka-21991674/

68

Stavros Tsoumalakos

https://www.linkedin.com/in/stavros-tsoumalakos-879993123/

69

Annita Farmaki

 

70

Iokasti Foundouka

https://auth.academia.edu/IokastiFoundouka

71

Goergia Hiliopoulou

https://independent.academia.edu/GeorgiaHiliopoulou

72

Eleni Hodolidou

https://www.edlit.auth.gr/hodolidou