Νέα κυκλοφορία: Σημειωτική και μετάφραση. Από τη σημείωση στη διασημειωτικότητα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος: 2020

Σελίδες / Μέγεθος: 144 / 21x14

ISBN: 978-960-354-511-8

Εκδόσεις: Καρδαμίτσα-Ινστιτούτο του Βιβλίου

Περιγραφή του βιβλίου:

Η σχέση της Σημειωτικής με τη Μεταφρασεολογία δεν είναι καινούργια, αφού η ερμηνευτική προσέγγιση της μετάφρασης χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία της Σημειωτικής στην ανάλυση των πολιτισμικών κειμένων. Στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, η ερμηνευτική συνεισφορά της Σημειωτικής στη Μεταφρασεολογία μπορεί πλέον να καλύψει στο σύνολο της πολιτισμικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας, μέρος και έκφανση της οποίας αποτελεί η μετάφραση στις διάφορες μορφές της. Επίσης, μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση της μετάφρασης σε όλα τα επίπεδα: επιστημολογικό, θεωρητικό, μεθοδολογικό και πρακτικό. Από την άλλη, η Σημειωτική ανέκαθεν ενέτασσε τη μετάφραση στο πεδίο της, ως πολύπλοκη διαδικασία μετάβασης από ένα σημειωτικό σύστημα σε ένα άλλο. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τους ποικίλους τόπους συνάντησης της Σημειωτικής και της Μεταφρασεολογίας, αναδεικνύοντας τη σημειωτική θεώρηση του πολιτισμού ως μεταφραστικού μηχανισμού, που σημασιοδοτεί και ανασημασιοδοτεί τις διαδικασίες και τα πράγματα.