Κυκλοφορία συγγράμματος: Μουσικό Βίντεο. Οπτικοακουστική Αφήγηση, Εργαλεία Ανάλυσης, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

Κυκλοφορία συγγράμματος: Μουσικό Βίντεο. Οπτικοακουστική Αφήγηση, Εργαλεία Ανάλυσης, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

Μουσικό Βίντεο. Οπτικοακουστική Αφήγηση, Εργαλεία Ανάλυσης, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
ΚΟΚΚΙΔΟΥ ΜΑΙΗ

Τα μουσικά βίντεο είναι αυτόνομα οπτικοακουστικά αντικείμενα, μία σύγχρονη και σύνθετη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης σε μία συνθήκη διαρκούς πειραματισμού. Αποτυπώνουν και συνοψίζουν τα είδη των σκέψεων που χαρακτηρίζουν την εποχή μας και την αισθητική του σύγχρονου πολιτισμού. Αναμφισβήτητα, έχουν μετουσιώσει το πώς βιώνουμε τη μουσική. Στο περιβάλλον του μουσικού βίντεο, αυτό που ακούμε επηρεάζει αυτό που βλέπουμε και, ταυτόχρονα, αυτό που βλέπουμε επηρεάζει αυτό που ακούμε.
Οι σημερινοί μαθητές αφιερώνουν σημαντικό μέρος του ελεύθερου χρόνου τους για να βλέπουν μουσικά βίντεο άρα χρειάζονται εργαλεία για να τα κατανοούν και να αξιολογούν τα μηνύματά τους. Σε αυτή τη βάση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές να ερμηνεύουν τα πολυτροπικά κείμενα των μουσικών βίντεο και να συνειδητοποιήσουν ότι το περιεχόμενό τους επηρεάζει τους κώδικες επικοινωνίας, τις αξίες μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε σε ποικίλα επίπεδα (αναπαραστάσεις, ιδεολογίες, στερεότυπα). Μέσα από τη μελέτη και ανάλυση των βίντεο, οι μαθητές θα αναπτύξουν νέους γραμματισμούς.
Για την ανάλυση των μουσικών βίντεο, προτείνεται μία διεπιστημονική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει την κοινωνική και πολιτισμική σημασιολογία του οπτικοακουστικού λόγου καθώς και μία συνολική κατανόηση της δυναμικής της δημοφιλούς κουλτούρας. Ο ευφάνταστος τρόπος με τον οποίον οι δημιουργοί των μουσικών βίντεο διαπραγματεύονται τη μουσική και τους στίχους, σε συνδυασμό με τη μεταφορική γλώσσα των εικόνων, κάνει την ανάγνωσή τους δύσκολη και συνάμα συναρπαστική. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Μουσικό βίντεο: μία σύνθετη καλλιτεχνική μορφή
Η ανάλυση του μουσικού βίντεο: ερμηνεία και ανάδυση νοημάτων
Αναλύσεις επιλεγμένων μουσικών βίντεο
Μουσικό βίντεο και εκπαίδευση
Βήματα για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των μουσικών βίντεο
Προτεινόμενα βίντεο για εκπαιδευτική χρήση για μαθητές διαφόρων ηλικιών: Ανάλυση και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία