Δημοσίευση τόμου 5, τεύχος 2 (2019) του Punctum-International Journal of Semiotics,

Δημοσίευση τόμου 5, τεύχος 2 (2019) του Punctum-International Journal of Semiotics,

Σας ανακοινώνουμε με χαρά τη δημοσίευση του τόμου 5, τεύχος 2 (2019) του Punctum-International Journal of Semiotics, του ελεύθερης πρόσβασης περιοδικού της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας. Η θεματική του τεύχους ήταν "Semiotics of Monuments: Politics & Form from the 20th to the 21st century" και επιμέλεια των Λία Γυιόκα και Federico Bellentani. Μπορείτε τα έχετε πρόσβαση τόσο στα άρθρα όσο και σε ολόκληρο τον τόμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://punctum.gr/