Νέα κυκλοφορία: Ο καφές κι ο καφενές. Η κουλτούρα του καφέ κι η σημειολογία του καφενέ στην Κύπρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κουλτούρα του καφέ κι η σημειολογία του καφενέ στην Κύπρο

Συγγραφέας: Παπαδήμα Ασπασία

Έτος έκδοσης: 2020

Σελίδες / Μέγεθος: 184 / 24x17

ISBN: 978-960-354-522-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Ο κυπριακός καφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
   Η καταγωγή και το λεξιλόγιο του κυπριακού καφέ. . . . . . . . . . . . 21
   Οι πρακτικές του καφέ στην Κύπρο του χθες . . . . . . . . . . . . . . . .35
   Η κουλτούρα του κυπριακού καφέ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
   Τα κυπριακά καφεκοπτεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   51
   Η διαφήμιση του κυπριακού καφέ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ο κυπριακός καφενές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
   Ο κοινωνικοπολιτικός ρόλος του καφενέ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
   Ο πολυλειτουργικός καφενές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
   Η καφενειακή κουλτούρα στην κυπριακή Λαϊκή ποίηση. . . . . . .101
   Αναφορές στον κυπριακό Τύπο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Η σημειολογία του κυπριακού καφενέ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
   Ο ορισμός του καφενέ όπως (δεν) τον ορίζει ο Νόμος . . . . . . . .123
   Ο ανδροκρατούμενος καφενές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
   Η ταμπέλα του καφενέ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
   Τα γυναικεία καφενεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Το παρόν και το μέλλον του καφενέ και του καφέ . . . . . . . . . . . . .153
   Ο καφενές, το καφέ και το καφενείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
   Ο κυπριακός καφές στον 21ο αιώνα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
   Ανέκδοτα για τον καφέ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169