Επίτιμοι Πρόεδροι

Στην σειρά που ακολουθεί βρίσκονται τα επίτιμα μέλη της εταιρείας μας.

Σετάτος Μιχάλης
Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας 1978-1981
http://www.greekencyclopedia.com/setatos-mixalis-thessaloniki-1929-p5222.html

Αλέξανδρος-Φαίδων Λαγόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Πρόεδρος Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας 1981-2013
http://lagopoulos.blogspot.gr/