Γρηγόρης Πασχαλίδης, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ
Γρηγόρης Πασχαλίδης, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣpaschagr@auth.gr
Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών
Κωνσταντίνος Μίχος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Μίχος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘΤΑΜΙΑΣ ΔΣkonmichos@gmail.com
Υπ. Δρ. Σημειωτικής της διαφήμισης
Λουκία Κωστοπούλου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Λουκία Κωστοπούλου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘlkostop@frl.auth.gr
ΕΕΔΙΠ Οπτικοακουστικής μετάφρασης-Υποτιτλισμός
Ευάγγελος Κουρδής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Ευάγγελος Κουρδής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣekourdis@frl.auth.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής Σημειολογίας της μετάφρασης
Χαρίκλεια (Λία) Γυιόκα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ
Χαρίκλεια (Λία) Γυιόκα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘΜΕΛΟΣ ΔΣliayoka@arch.auth.gr
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού
Γιάννης Σκαρπέλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιάννης Σκαρπέλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΓ' ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ gskarp@panteion.gr
Καθηγητής Εικόνας, Επικοινωνίας, Πολιτισμού
Παναγιώτης Ξουπλίδης, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Παναγιώτης Ξουπλίδης, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣxpitsi@hotmail.com
Διδάκτορας Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
Μιχάλης Κοκκώνης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Μιχάλης Κοκκώνης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘA' ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣkokonis@enl.auth.gr
Ομότιμος Καθηγητής Σύγχρονης Αμερικάνικης Λογοτεχνίας και Πολιτισμικών Σπουδών