Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε. για τα έτη 2020-2022 είναι η εξής:

Πρόεδρος:           Γρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ
Αντιπρόεδρος:     Ευάγγελος Κουρδής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Ταμίας:               Κωνσταντίνος Μίχος, Υπ. Δρ. ΑΠΘ
Γραμματέας:        Παναγιώτης Ξουπλίδης, Δρ. ΑΠΘ
Μέλος:                Χαρίκλεια Γυιόκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

Αναπληρωματικά μέλη
Μιχάλης Κοκκώνης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Γιάννης Σκαρπέλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ελένη Χοντολίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ