Ερευνητικά Κέντρα Σημειωτικής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου –Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών – Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας
http://svclab.com/home/

LiSav – Laboratorio Internationale di Semiotica a Venezia
http://www2.iuav.it/lisav/

Université de Limoges – Centre de Recherches Sémiotiques
http://www2.flsh.unilim.fr/recherche/spip.php?rubrique24

Kaunas University of Technology – International Semiotics Institute (ISI)  
http://www.isisemiotics.fi

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Centro Internazionale di Studi Interculturali di Semiotica e Morfologia
http://semiotica.uniurb.it

University of Aarhus –Center for semiotics
http://www.hum.au.dk/semiotics/

University of Lund – Center for Cognitive Semiotics
http://project.sol.lu.se/en/ccs/

International Semiotics Institute – Kaunas University of Technology
http://www.isisemiotics.eu/about/