Ερευνητικά Κέντρα Σημειωτικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Φιλοσοφική Σχολή –Εργαστήριο Σημειωτικής (Greece)
http://www.phil.auth.gr/index.php/2016-06-22-06-07-01/semiolab

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου –Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών – Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Cyprus)
http://svclab.com/home/

LiSav – Laboratorio Internationale di Semiotica a Venezia (Italy)
http://www.unive.it/pag/16143/

Université de Limoges – Centre de Recherches Sémiotiques (France)
https://www.unilim.fr/ceres/

Kaunas University of Technology – International Semiotics Institute-ISI (Lithuania) 
http://www.isisemiotics.fi

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Centro Internazionale di Studi Interculturali di Semiotica e Morfologia (Italy)
http://semiotica.uniurb.it

University of Aarhus –Center for semiotics (Denmark)
http://cc.au.dk/en/research/research-centres/center-for-semiotics/

University of Lund – Center for Cognitive Semiotics (Sweden)
http://project.sol.lu.se/en/ccs/

University of Pennsylvania – Department of Anthropology (USA)
https://www.sas.upenn.edu/anthropology/research/semiotics-lab

Novosibirsk University– Institute of Humanities – Laboratory of Semiotics and Sign Systems (Russia)
https://english.nsu.ru/research/divisions/humanitarium-sciences/23537/

Tohoku University – School of Information Sciences – Laboratory of Media and Semiotics (Japan)
https://www.is.tohoku.ac.jp/en/laboratory/list_dept/c15.html

National Research University – Scholl of Philology – Laboratory of Linguo-Semiotic Studies (Russia)
https://philology.hse.ru/en/lingvosem/

Vilnius University – Faculty of Philology – A. J. Greimas Centre of Semiotics and Literary (Lithuania)
http://www.flf.vu.lt/en/structure/departments/a-j-greimas-centre-of-semiotics-and-literary-theory/staff

University of Southern Denmark – Department of Language and Communication – Centre for Multimodal Communication (Denmark)
https://multimodalsemiotics.com/

Charles University – Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics – The Vilem Mathesius Center for Research and Education in Semiotics and Linguistics (Czech Republic)
https://ufal.mff.cuni.cz/vmc/?a=about