Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε. για το έτος 2016-2017 είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Κουρδής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Γραμματέας:  Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ταμίας: Παναγιώτης Ξουπλίδης, Yπ. Δρ. ΑΠΘ
Μέλος: Χαρίκλεια Γυιόκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

Αναπληρωματικά μέλη:
Ευριπίδης Ζαντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Μιχάλης Κοκκώνης, Καθηγητής ΑΠΘ