Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε. για το έτος 2018-2019 είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Κουρδής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Γραμματέας:  Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ταμίας: Παναγιώτης Ξουπλίδης, Yπ. Δρ. ΑΠΘ
Μέλος: Χαρίκλεια Γυιόκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

Αναπληρωματικά μέλη:
Γιώργος Δαμασκηνίδης, Εργαστήριο Σημειωτικής ΑΠΘ και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μιχάλης Κοκκώνης, Καθηγητής ΑΠΘ