Πρόσκληση υποβολής άρθρων: Syn-Τhèses 10

Το περιοδικό Syn-Thèses είναι η ετήσια, ηλεκτρονική, επιστημονική έκδοση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και συνιστά μετεξέλιξη της ομότιτλης έντυπης έκδοσης (2008-2012). Στο Syn-Thèses φιλοξενούνται, κατόπιν ανώνυμης αξιολόγησης, πρωτότυπες, αδημοσίευτες εργασίες σχετικές με τα γνωστικά πεδία που καλύπτονται στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από τους τρεις τομείς του, Γλώσσα και Διδακτική, Λογοτεχνία, Μετάφραση, στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και κατά περίπτωση και σε άλλες γλώσσες (e-ISSN: 2585-2647, https://ejournals.lib.auth.gr/syn-theses). Το δέκατο τεύχος εκδίδεται από τον Τομέα Μετάφρασης.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ: Syntheses 10, Ελληνικά