Πρόσκληση στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας

Αγαπητά μέλη,

Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.30-13.30 στο χώρο του Εργαστηρίου Σημειωτικής στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ (Ισόγειο νέου κτιρίου Φιλοσοφικής, δεξιά καθώς ερχόμαστε από το κτίριο Διοίκησης, τέως αίθ. Ζ δίπλα στο Αμφ. Α).

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών και επειδή ποτέ δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΕ, παρακαλούνται τα μέλη να θεωρήσουν τη δεύτερη ημερομηνία ως οριστική.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.        Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
2.        Ταμειακός απολογισμός
3.        Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
4.        Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
5.        Εγγραφή νέων μελών
6.        Προτάσεις –  ανακοινώσεις

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος
Γρηγόρης Πασχαλίδης