Ψήφισμα για τον θάνατο του γλωσσολόγου Μιχάλη Σετάτου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο Μιχάλης Σετάτος υπήρξε από τους επιφανείς γλωσσολόγους της χώρας μας και οι τιμές που του απονεμήθηκαν μετά θάνατο αυτήν την ιδιότητά του ανέδειξαν. Το έργο του, όμως, είχε και μία άλλη όψη, ιδιαίτερης σημασίας, την οποία θα ήθελε να αναδείξει η Ελληνική Σημειωτική Εταιρία (Ε.Σ.Ε.). Η Ε.Σ.Ε. ιδρύθηκε το 1978 και ο Σετάτος υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της. Εξελέγη από την αρχή Πρόεδρός της και παρέμεινε για αρκετά χρόνια σε αυτή τη θέση, για να κηρυχθεί στη συνέχεια Επίτιμος Πρόεδρός της.

Ο Σετάτος ήταν ενεργός στην Εταιρία και συμμετείχε με ανακοινώσεις στα συνέδριά της, εμπλουτίζοντας την ελληνική σημειωτική βιβλιογραφία με τις γνώσεις του. Ο Σετάτος πίστευε μετά πάθους σε μία συστηματική γλωσσολογία, με ακρίβεια αυτή των θετικών επιστημών. Καθώς είδαμε, δεν περιορίστηκε στο στενό πεδίο της γλωσσολογίας και ήταν από τους πρώτους στη χώρα μας που στράφηκαν προς τη θεωρία της σημειωτικής. Το σχετικό εκπαιδευτικό σύγγραμμά του, που προηγήθηκε της ίδρυσης της Εταιρίας, είναι ενδεικτικό της συστηματικής σκέψης του, δεδομένου ότι ασχολείται με την τυπολογία των σημείων μέσα από ένα μεγάλο εύρος οπτικών. Είναι πολύ λακωνικό και πυκνό, χωρίς αναπτύξεις και διευκρινίσεις, δεδομένου ότι αποτυπώνει τη λογική του Σετάτου για μία γραφή μαθηματικής ακρίβειας, με σαφή θεωρήματα και τις άμεσες λογικές συνεπαγωγές τους. Δύσκολο για τους απόντες από το μάθημα φοιτητές, αλλά βατό στους συνεπείς φοιτητές, δεδομένου ότι οποιαδήποτε απορία τους λυνόταν επιτόπου από τις διεξοδικές διευκρινίσεις τις οποίες έκανε ο Σετάτος.

Με το θεωρητικό και εκπαιδευτικό έργο του, την παροιμιακή πολυμάθεια και τις γενναιόδωρες συμβουλές του στους νέους ερευνητές, υπήρξε από τους φάρους της σύγχρονης γλωσσολογίας στη χώρα μας, καθώς και από τους πρωτοπόρους της εισαγωγής της σημειωτικής θεωρίας και εμβάθυνσης στο πεδίο της.

Αποχαιρετούμε με πόνο τον Δάσκαλο του Πανεπιστημίου μας και Φίλο μας.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.