ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ Ένα βασικό εγχειρίδιο για τη Σημειωτική και τη Θεωρία της Επικοινωνίας

ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ
Ένα βασικό εγχειρίδιο για τη Σημειωτική και τη Θεωρία της Επικοινωνίας

Mετάφραση: Χαρά Κόκκινου
Eπιμέλεια: Βασίλειος Δαλκαβούκης

Το συνολικό σχέδιο αυτού του βιβλίου έχει ως εξής: το Πρώτο Μέρος (Σημεία) αποτελείται από έξι κεφάλαια τα οποία ασχολούνται με τις βασικές έννοιες της σημειωτικής αλλά και τεχνικές της. τα πρώτα δύο κεφάλαια εισάγουν τις θεμελιώδεις έννοιές της ως επιστήμης και πιθανόν να χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια για την κατανόησή τους από ό, τι στα επόμενα κεφάλαια. το κεφάλαιο τρία ασχολείται με τα μη-λεκτικά σημεία, το κεφάλαιο τέσσερα με τα οπτικά σημεία, το κεφάλαιο πέντε με τα λεκτικά σημεία και το κεφάλαιο έξι με τα μεταφορικά σημεία. τα θέματα που αναλύονται στο Δεύτερο Μέρος (Μηνύματα και Σημασίες) αποτελούνται από τομείς εφαρμογών: μύθοι και αφηγήματα, τέχνη, ένδυση, τροφή, χώρος, τηλεόραση, διαφήμιση, επικοινωνία και μέσα ενημέρωσης.
Με άλλα λόγια, τα εννέα κεφάλαια τα οποία συνιστούν αυτό το μέρος έχουν σκοπό να παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία μηνυμάτων και σημασιών μπορεί να μελετηθεί από την πλεονεκτική θέση της επιστήμης της σημειωτικής. Πρέπει, ωστόσο, να προειδοποιήσω τους/ τις αναγνώστες/ ιες ότι τα θέματα που αναλύονται, όπως επίσης και τα συγκεκριμένα περιεχόμενα κάθε κεφαλαίου, αντανακλούν τη δική μου προσέγγιση στη διδασκαλία της σημειωτικής. Η παρουσία του « συγγραφέα στο κείμενο» είναι αναπόφευκτη. αλλά είτε οι αναγνώστες/ ιες συμφωνούν είτε διαφωνούν με κάποιο από τα σχόλια που περιέχονται στο βιβλίο, είναι πραγματική μου ελπίδα ότι παρόλα αυτά θα έχουν λάβει το ερέθισμα να μάθουν περισσότερα για τη συσχέτιση σημείων, μηνυμάτων, και σημασιών στην ανθρώπινη ζωή. αυτό από μόνο του θα έκανε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου να αξίζει τον κόπο.

Δείτε το δείγμα του βιβλίου εδώ: Μυνήματα, σημεία και σημασίες. Ένα βασικό εγχειρίδιο για τη Σημειωτική και τη Θεωρία της Επισκοινωνίας