Θερινό Σχολείο Σημειωτικής: Σημειωτική της Πολιτικής Επικοινωνίας

1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ

Η Σημειωτική της Πολιτικής Επικοινωνίας

Το Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Σημειωτική Εταιρία διοργανώνουν το 1ο Θερινό Σχολείο Σημειωτικής αφιερωμένο στη Σημειωτική της Πολιτικής Επικοινωνίας. Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του American College of Thessaloniki (Ανατόλια) στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 17 Ιουλίου 2016.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Καλλιτεχνικών Σχολών, καθώς και σε αποφοίτους των παραπάνω Σχολών οι οποίοι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στους τομείς της επικοινωνίας, διαφήμισης και δημοσιογραφίας. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τα 28 άτομα.

Το πρόγραμμα, που αντιστοιχεί σε 3 ECTS, συνδυάζει σεμιναριακή διδασκαλία και καθοδηγούμενες από τους διδάσκοντες ομαδικές εργασίες εφαρμογής, ενώ με την ολοκλήρωσή του δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν (στο: nata@itl.auth.gr) αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου, και θα ειδοποιηθούν για την αποδοχή τους εντός μιας εβδομάδας μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Τα δίδακτρα του Θερινού Σχολείου είναι € 140 και καταβάλλονται από τους εκπαιδευόμενους στον ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προθεσμίες που θα αναφέρονται στην επιστολή αποδοχής τους.

Πρόγραμμα Συνεδρίου: 
SummerSchool-pdf

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί προσεχώς, ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να επιλέξουν από ειδικό κατάλογο θεμάτων την εργασία την οποία θα πρέπει να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου.

Διδάσκοντες & Θέματα

Λία Γυιόκα (Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, ΑΠΘ)

1. Σημειωτική των μεταπολεμικών μνημείων

2. Σημειωτική της προπαγάνδας (αφίσες 1914-1970)

Ευριπίδης Ζαντίδης (Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

1. Σημειωτική της εικόνας και της τυπογραφίας σε έντυπες πολιτικές διαφημίσεις

2. Εθνική ταυτότητα, εγχώρια προϊόντα και η τουριστική αφίσα

Ευάγγελος Κουρδής (Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ)

1. Η σημειολογία ως ερμηνεία της πολιτικής συμπεριφοράς στον ελληνικό δημοσιογραφικό λόγο

2. Σημειολογική ανάλυση των αφισών των γαλλικών πολιτικών εκλογών

Γρηγόρης Πασχαλίδης (Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ)

1. Η σημειωτική της πολιτικής επικοινωνίας: Βασικές έννοιες και ερευνητικές κατευθύνσεις

2. Σημειωτική των χαρτονομισμάτων

3. Λογότυπα σε εκστρατείες εθνικής σηματοπλασίας (nation branding)

Αναστασία Χριστοδούλου (Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ)

1. Σημειωτική ανάλυση βίντεο πολιτικών κομμάτων στην προεκλογική περίοδο Σεπτ. 2015

2. Ανάλυση των ιστοσελίδων των πολιτικών κομμάτων στην προεκλογική περίοδο Σεπτ. 2015