Αναλύσεις Λόγου: Αναζητώντας Συνθέσεις (Ημερίδα)

Ημερίδα με θέμα «Αναλύσεις Λόγου: Αναζητώντας Συνθέσεις» συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο  Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών) με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης) και η οποία θα γίνει στον Βόλο στις 31 Μαΐου 2016.

«Στη σημερινή εποχή της ύστερης νεωτερικότητας, ο τρόπος εκφοράς των  κοινωνικών ζητημάτων μέσω του λόγου και η ανάδειξη των πολλαπλώνκαι  συχνά αντιτιθέμενωνκατασκευών της κοινωνικής πραγματικότητας τίθεται  στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιστημών. Στο πλαίσιο  αυτό, ηστροφή στον λόγο’, δηλαδή η μελέτη των ποικίλων τρόπων χρήσης  της γλώσσας και συγκρότησης του κόσμου, αποτελεί κοινό αντικείμενο  διερεύνησης διαφορετικών κλάδων… Στο πλαίσιο αυτό, η ημερίδα  αποσκοπεί στο να προωθήσει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε  ερευνητές και ερευνήτριες που χρησιμοποιούν με ποικίλους τρόπους τα  εργαλεία της θεωρίας του λόγου στα ιδιαίτερα ερευνητικά τους πεδία  αλλά και να καταστήσει τη θεωρία και ανάλυση λόγου προσιτή μέσα από  συγκεκριμένα παραδείγματα από διάφορα πεδία».

Λόγω του μεθοδολογικού χαρακτήρα του θέματος, η ημερίδα θα είναι  ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες.

Τονίζεται πως η συμμετοχή είναι δωρεάν και πως θα χορηγηθεί βεβαίωση  συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα επισυναπτώμενα αρχεία…

Αφίσα ημερίδας
Δελτίο τύπου
Περιλήψεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ