Άνθρωπος ο Σημαίνων

Επιμέλεια: Α.-Φ. Λαγόπουλος, Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, Β. Τεντοκάλη, Κ. Τσουκαλά

Το δίτομο αυτό έργο προέκυψε από τα Πρακτικά του ΙVου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας και αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα της ωρίμανσης της ελληνικής σημειωτικής. Απαρτίζεται από οκτώ μέρη, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο θεματολογικό φάσμα, από τη θεωρία της σημειωτικής, τον μεταμοντερνισμό και την αποδόμηση μέχρι την ανάλυση επιμέρους σημειωτικών συστημάτων, όπως η λογοτεχνία, το θέατρο, ο κινηματογράφος και η αρχιτεκτονική κι η πολεοδομία. Πέραν από τα κείμενα των Ελλήνων σημειολόγων, περιλαμβάνονται επίσης εργασίες διάσημων ξένων σημειολόγων, καθώς και εργασίες πολλών από τους γνωστότερους Βουλγάρους ερευνητές που ασχολούνται με τη σημειωτική.

Η έκδοση αυτή απευθύνεται κυρίως σ’ όλους τους ειδικούς των επιστημών του ανθρώπου και των επιστημών της επικοινωνίας, στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα Μ.Μ.Ε., καθώς και στους φοιτητές και το ευρύτερο κοινό που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στα θέματα του πολιτισμού.

Τόμος Ι: Λόγος και ιδεολογία
Τόμος ΙΙ: Η μεταμοντέρνα ματιά – Ο νοητικός χώρος