Σημειωτική & Εκπαίδευση

Συμπόσιο Φλώρινας 1994
Επιμέλεια: Σταύρος Καμαρούδης, Ελένη Χοντολίδου

«… η θέση της Σημειωτικής στη σύγχρονη εκπαίδευση δεν περιορίζεται στο γεγονός της παρουσίας της ως συγκεκριμένου μαθήματος, αλλά, πολύ πιο σημαντικά, παίρνει τη μορφή μιας γενικής επιστημολογίας και μεθοδολογίας που διαπνέει όλο ουσιαστικά το φάσμα των λεγόμενων επιστημών του ανθρώπου. Η κριτική παιδαγωγική της επηρεάζει λοιπόν άμεσα τη διδασκαλία επιστημών όπως της ιστορίας, της γλωσσολογίας, της φιλολογίας, της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης.

Δεδομένου λοιπόν ότι η Σημειωτική ενσαρκώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την επιστημολογική και μεθοδολογική τομή που δημιούργησε την εποχή μας, το ζήτημα της θέσης της μέσα στην εκπαίδευση ισοδυναμεί ουσιαστικά με το ζήτημα της θέσης της σύγχρονης εκπαίδευσης μέσα στη νεώτερη σκέψη και επιστήμη. Η περιορισμένη θέση της Σημειωτικής στη σύγχρονη εκπαίδευση δίνει ένα ακριβές μέτρο της απόστασης της τελευταίας από το νεώτερο επιστημονικο-πνευματικό παράδειγμα, αλλά ταυτόχρονα προδιαγράφει και τον ορίζοντα των προσεχών, αναπόφευκτων εξελίξεων».
Από το κείμενο του Γρηγόρη Πασχαλίδη