Θερινό Σχολείο Σημειωτικής του πολιτισμού και Juri Lotman

Τα μέλη της ΕΣΕ που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για παρακολούθηση -με υποτροφία της Εσθονικής κυβέρνησης- Θερινού σεμιναρίου «Juri Lotman and the Semiotics of Culture» καλούνται να συμβουλευτούν αρχικά την ιστοσελίδα http://www.studyinestonia.ee/scholarships-short-courses και στη συνέχεια την ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου Σημειωτικής.

http://www.ut.ee/en/admissions/juri-lotman-and-semiotics-culture

Η επιχορήγηση αφορά τόσο βραχυπρόθεσμη (1-9 ημέρες) όσο και μακροπρόθεσμη κινητικότητα (10 ημέρες έως 10 ημερολογιακούς μήνες). Το ύψος της υποτροφίας είναι 45 ευρώ ημερησίως / 422 ευρώ μηνιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το site: https://webmail.auth.gr/imp/dynamic.php?page=mailbox#msg:QVVUSC1NQUlMLm5ld3M;1671

Κυκλοφορία νέου τεύχους (τεύχος 119) του περιοδικού σημειωτικής Actes Sémiotiques του Université de Limoges

Κυκλοφορία νέου τεύχους (τεύχος 119) του περιοδικού σημειωτικής Actes Sémiotiques του Université de Limoges στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://epublications.unilim.fr/revues/as/5529

Δημοσίευση του 2ου τεύχους του PUNCTUM / Publication of the 2nd issue of PUNCTUM

Δημοσίευση του 2ου τεύχους του PUNCTUM

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορούμε τα μέλη της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας ότι δημοσιεύτηκε το 2ο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού μας Punctum-International Journal of Semiotics. Τα άρθρα καθώς και ολόκληρο το τεύχος, το οποίο είναι αφιερωμένο στη «Σημειωτική της μετάφρασης, η μετάφραση στη σημειωτική» είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού: http://punctum.gr/

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.

Publication of the 2nd issue of PUNCTUM

We are pleased to announce the publication of the 2nd issue of PUNCTUM- International Journal of Semiotics, the online, open access journal of the Hellenic Semiotic Society. The articles as well as the whole of the issue, which is devoted to the ‘Semiotics of translation, translation in semiotics’ can be accessed/downloaded at the website: http://punctum.gr/

The Executive Committee of the Hellenic Semiotic Society

Σεμινάριο “Σημειωτική και Βίβλος: Ιστορία και θεωρία της Σημειωτικής, Μοντέλα και Εφαρμογές”

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Σημειωτική και Βίβλος: Ιστορία και θεωρία της Σημειωτικής, Μοντέλα και Εφαρμογές» οργανώνει ο Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας σε συνεργασία με το CADIR – Centre pour l’Analyse du Discours Religieux του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λυών.

Δείτε παρακάτω την αφίσα και το πρόγραμμα του συνεδρίου, ενώ για συμμετοχές συμπληρώστε την αίτηση (κατεβάστε την εδώ) και στείλτε την στη διεύθυνση: kyp@past.auth.gr

Σεμινάριο Σημειωτική και Βίβλος Ιστορία και θεωρία της Σημειωτικής Μοντέλα και Εφαρμογές

Σεμινάριο Σημειωτική και Βίβλος Ιστορία και θεωρία της Σημειωτικής Μοντέλα και Εφαρμογές

Σεμινάριο Σημειωτική και Βίβλος Ιστορία και θεωρία της Σημειωτικής Μοντέλα και Εφαρμογές

Σεμινάριο Σημειωτική και Βίβλος Ιστορία και θεωρία της Σημειωτικής Μοντέλα και Εφαρμογές

ΧΙ Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΧΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ 

Η Φούγκα των Πέντε Αισθήσεων: Η Σημειωτική της Σύγχρονης Αισθητηριακής Συνθήκης

Θεσσαλονίκη, 14-16 Oκτωβρίου 2016

Διοργανώνεται από την Ελληνική Σημειωτική Εταιρία και το Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Δυτική σκέψη έχει δώσει πρωτεύουσα θέση στην όραση έναντι όλων των άλλων αισθήσεων, τοποθετώντας την ακοή σε μια αρκετά χαμηλότερη, δεύτερη θέση και την αφή, την όσφρηση και τη γεύση στις ελάσσονες αισθήσεις. Τη μετα-αναγεννησιακή ιεραρχία των αισθήσεων αποδέχθηκε ακόμη και ο Simmel, η πεποίθηση του οποίου ότι “οι αισθήσεις οικοδομούν χίλιες γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων” συνιστά το αφετηριακό αξίωμα της “κοινωνιολογίας των αισθήσεων” που θεμελίωσε. Η οπτικοκεντρική προκατάληψη της νεωτερικής σκέψης διατρέχει και τη σημειωτική, η οποία δεν προχώρησε στο να αναπτύξει περαιτέρω την “επιστήμη του συγκεκριμένου”, που εγκαινίασε ο Claude Levi-Strauss, εξερευνώντας την περίπλοκη “φούγκα των πέντε αισθήσεων” που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη αισθητηριακή συνθήκη. Η ιδιαιτερότητα αυτής της συνθήκης τονίσθηκε εμφατικά από τον Μarshall McLuhan, ο οποίος ανέδειξε το πώς τα ηλεκτρονικά μέσα κλονίζουν την ηγεμονία της όρασης προάγοντας ένα είδος φυλετικής, πολυ-αισθητηριακής αισθαντικότητας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι θεωρούμενες “ελάσσονες αισθήσεις” προσέλκυσαν το συστηματικό ενδιαφέρον της πολιτισμικής ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας και της φιλοσοφίας, οι οποίες αμφισβήτησαν την ταυτόχρονη ανάπτυξη των Οπτικών Σπουδών με την επιμονή τους στην ανάγκη να μετακινηθούμε πέρα από την ηγεμονία της όρασης.

Το Συνέδριο επιδιώκει να συμβάλλει στη διερεύνηση και κατανόηση της σύγχρονης, μεταβαλλόμενης αισθητηριακής συνθήκης, ενθαρρύνοντας την εξέταση των τρόπων με τους οποίους οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα πολυτροπικά κείμενα, η πολυμεσική και πολυ-αισθητηριακή σημείωση – σε πεδία όπως οι τέχνες, τα μουσεία,  η δημοφιλής κουλτούρα, η αρχιτεκτονική, η αστική ζωή, η μάθηση, η εκπαίδευση, οι πρακτικές κοινωνικής διάδρασης και οι συναισθηματικές οικονομίες εντός και εκτός διαδικτύου – ανατρέπουν και μετασχηματίζουν την παραδοσιακή ιεραρχία των αισθήσεων. Επιδιώκει, επίσης, να γίνει κατανοητό το πώς αυτό συμβαίνει μέσω της σαρωτικής επαναξιολόγησης των έως πρότινος απαξιωμένων αισθήσεων της αφής, της όσφρησης και της γεύσης, καθώς και του πολλαπλασιασμού των πολυαισθητηριακών και συναισθητικών συνθηκών επικοινωνίας και εμπειρίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων για εισήγηση (διάρκειας 15-20′) ή συνεδρία (panel, που πρέπει να περιλαμβάνουν 3-4 εισηγήσεις), που να συνδέονται με τις παρακάτω κύριες θεματικές περιοχές:

 1. Η Επιστήμη του Συγκεκριμένου: θεωρητικές προσεγγίσεις στη σημειωτική των αισθήσεων, η αισθητηριακή σημειωτική στο σταυροδρόμι της γνωστικής, πολιτισμικής και κοινωνικής σημειωτικής.
 2. Πέρα από την ηγεμονία της όρασης: η σημειωτική των ελασσόνων αισθήσεων  (αφή, όσφρηση, γεύση) και των αισθητηριακών τροπικοτήτων (ιδιοδεκτικότητα, κιναισθησία, θερμαισθησία, αλγαισθησία κλπ).
 3. Η Κοινωνική Ζωή των Σημείων: μορφές πολυ-αισθητηριακών και πολυτροπικών διάδρασεων, συναισθηματικών οικονομιών και ενσώματης υποκειμενικότητας στην εποχή της μεταβαλλόμενης αισθητηριακής συνθήκης.
 4. Ψηφιακές Συναισθησίες: η κατασκευή κόσμων και νοήματος στις ψηφιακά βασισμένες πολυμεσικές και πολυ-αισθητηριακές επικοινωνίες, τέχνες και περιβάλλοντα.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://www.2016hellenic-semiotics.gr/

Για κάθε επικοινωνία και πρόσθετες πληροφορίες: 2016semiotics@symvoli.gr

Προθεσμίες

Υποβολή περιλήψεων για Εισηγήσεις και Συνεδρίες (panels): 29 Φεβρουαρίου 2016

Ενημέρωση συγγραφέων για την αποδοχή των προτάσεών τους: 31 Μαρτίου 2016

Πρώιμη εγγραφή: 30 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση αρχικού προγράμματος Συνεδρίου: 11 Ιουλίου 2016

Όψιμη εγγραφή: 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση τελικού προγράμματος Συνεδρίου: 12 Σεπτεμβρίου 2016

 

PDF: CfP-2016 Semiotics Conference-GR

Γενική Συνέλευση ΕΣΕ

Προς τα μέλη της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας

Θεσσαλονίκη, 1 Oκτωβρίου 2015

Αγαπητό μέλος,

Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00-14.00 μ.μ., στην αίθουσα του καφέ ‘Ζώγια’ (Βενιζέλου 1, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310  282612).

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, δηλαδή, ώρα 10.00-14.00 μ.μ., στην αίθουσα του καφέ ‘Ζώγια’, (Βενιζέλου 1, Θεσσαλονίκη).

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών και επειδή ποτέ δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΕ, παρακαλούνται τα μέλη να θεωρήσουν τη δεύτερη ημερομηνία ως οριστική.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Ανακοινώσεις-Προτάσεις
 3. Ταμιακός απολογισμός
 4. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος
Γρηγόρης Πασχαλίδης

Δημοσίευση του 1ου τεύχους του PUNCTUM / Publication of the 1st issue of PUNCTUM

Δημοσίευση του 1ου τεύχους του PUNCTUM

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορούμε τα μέλη της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας ότι δημοσιεύτηκε το 1ο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού μας Punctum-International Journal of Semiotics. Τα άρθρα καθώς και ολόκληρο το τεύχος, το οποίο είναι αφιερωμένο στη «Σημειωτική του Δικτύου» είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού: http://punctum.gr/

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.

 

Publication of the 1st issue of PUNCTUM

We are pleased to announce the publication of the 1st issue of PUNCTUM- International Journal of Semiotics, the online, open access journal of the Hellenic Semiotic Society. The articles as well as the whole of the issue, which is devoted to the ‘Semiotics of the Web’, can be accessed/downloaded at the website: http://punctum.gr/

New Call for papers. Punctum-International Journal of Semiotics

punctum logo jpg

Punctum. International Journal of Semiotics

Punctum is a blind peer-reviewed, on-line journal dedicated to the semiotic study of contemporary cultural texts, practices and processes, published under the auspices of the Hellenic Semiotic Society. Aspiring to provide a venue for the advancement of international semiotic scholarship, the journal is published twice a year (July & December) in English, although submissions in French and German will be accepted as well. Punctum’s Editorial Board reflects both its international scope and the diversity of contemporary semiotic research and theory. Punctum invites submissions (original papers, review articles, book reviews) across this wide range of semiotic fields and methodologies on an on-going basis, and regularly puts out calls for special issues with guest editors.

Call for papers

Art as Concept and Institution: History and Semiotics of an evolving category

Special issue of Punctum

While semiotic thinking is already implicit in the foundational works of Alois Riegl and Erwin Panofsky, a number of art historians and philosophers of art have also explicitly drawn on Pierce and Saussure for the analysis of painting and visual art in general. From the work of Meyer Shapiro to that of Stephen Bann, Rosalind Krauss and Mieke Bal, semiotics has been employed to shift analytical focus from the author to the internal structure of a work, to the contextual parameters of its interpretation and, more broadly, to its meaning- making processes. At the same time, semiotic studies in picture theory, image analysis and visual culture have developed in fruitful ways, although in often diverging directions. In recent years, the works of Umberto Eco, Roland Posner, Klaus Sachs-Hombach and Göran Sonesson, informed by semiotic theory, offer different definitions of visual signification, image, and picture, and on occasions, a critique of categorical inconsistencies within such definitions. In a nutshell, it is also thanks to the contribution of semiotics that art, both as an institutional category and an intellectual concept, has greatly evolved since it was established in early european modernity, becoming broader in certain of its aspects and perhaps more limited in others.

This special issue of Punctum seeks to address the ways historical and semiotic approaches understand and define the very category of art, with an emphasis on visual arts. The editors invite the submission of articles that inquire into the meanings, histories, genealogies of and critical approaches to notions of art, asking for instance (but not exclusively):

 • What has constituted art in relation to religion, science, politics and commerce?
 • How and under what circumstances has the category of (mainly visual) art been formulated in philosophy, aesthetics and connoisseurship?
 • How does it change in the light of informational, immersive and non- representational qualities of the image?
 • What is the status of the artwork in the museum, the collection, the academy, the archive and in the culture of memorialization?
 • What is an ‘artistic medium’ and how does the term relate to terms like picture, intersemiosis, imagetext and visuality?
 • What are the possible links between semiotics as it is employed by art history and philosophy of art on the one hand and the political,anthropological, ethnographic and pedagogical turns of contemporary art on the other?
 • In what ways is a re-semiotization of art as a concept and as a category possible today?

Prospective authors should submit an abstract of approximately 300 words by mail to Lia Yoka (liayoka@arch.auth.gr) and Hans-Peter Söder (hans.soeder@lrz.uni-muenchen.de), including affiliation and contact information. Acceptance of the abstract does not guarantee publication, given that all research articles will be put through the journal’s peer review process.

Timeline:

Deadline for abstracts: December 31, 2015
Notification of acceptance of the abstract: January 15, 2016 Deadline for submission of full papers: May 15, 2016
Final revised papers due: June 30, 2016
Publication: Volume 2, Number 1: July 31, 2016

PDF: Art as Concept and Institution: History and Semiotics of an evolving category

 

ΕΣΕ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2014

Προς τα μέλη της
Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας

Θεσσαλονίκη, 1 Nοεμβρίου 2014

Αγαπητό μέλος,

Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00-14.00 μ.μ., στην αίθουσα του καφέ ‘Ζώγια’ (Βενιζέλου 1 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 282612).

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών και επειδή ποτέ δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΕ, παρακαλούνται τα μέλη να θεωρήσουν τη δεύτερη ημερομηνία ως οριστική.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
Ανακοινώσεις-Προτάσεις
Ταμιακός απολογισμός
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Πασχαλίδης

Πρόσκληση σε PDF