Ψήφισμα για τον θάνατο του γλωσσολόγου Μιχάλη Σετάτου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο Μιχάλης Σετάτος υπήρξε από τους επιφανείς γλωσσολόγους της χώρας μας και οι τιμές που του απονεμήθηκαν μετά θάνατο αυτήν την ιδιότητά του ανέδειξαν. Το έργο του, όμως, είχε και μία άλλη όψη, ιδιαίτερης σημασίας, την οποία θα ήθελε να αναδείξει η Ελληνική Σημειωτική Εταιρία (Ε.Σ.Ε.). Η Ε.Σ.Ε. ιδρύθηκε το 1978 και ο Σετάτος υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της. Εξελέγη από την αρχή Πρόεδρός της και παρέμεινε για αρκετά χρόνια σε αυτή τη θέση, για να κηρυχθεί στη συνέχεια Επίτιμος Πρόεδρός της.

Ο Σετάτος ήταν ενεργός στην Εταιρία και συμμετείχε με ανακοινώσεις στα συνέδριά της, εμπλουτίζοντας την ελληνική σημειωτική βιβλιογραφία με τις γνώσεις του. Ο Σετάτος πίστευε μετά πάθους σε μία συστηματική γλωσσολογία, με ακρίβεια αυτή των θετικών επιστημών. Καθώς είδαμε, δεν περιορίστηκε στο στενό πεδίο της γλωσσολογίας και ήταν από τους πρώτους στη χώρα μας που στράφηκαν προς τη θεωρία της σημειωτικής. Το σχετικό εκπαιδευτικό σύγγραμμά του, που προηγήθηκε της ίδρυσης της Εταιρίας, είναι ενδεικτικό της συστηματικής σκέψης του, δεδομένου ότι ασχολείται με την τυπολογία των σημείων μέσα από ένα μεγάλο εύρος οπτικών. Είναι πολύ λακωνικό και πυκνό, χωρίς αναπτύξεις και διευκρινίσεις, δεδομένου ότι αποτυπώνει τη λογική του Σετάτου για μία γραφή μαθηματικής ακρίβειας, με σαφή θεωρήματα και τις άμεσες λογικές συνεπαγωγές τους. Δύσκολο για τους απόντες από το μάθημα φοιτητές, αλλά βατό στους συνεπείς φοιτητές, δεδομένου ότι οποιαδήποτε απορία τους λυνόταν επιτόπου από τις διεξοδικές διευκρινίσεις τις οποίες έκανε ο Σετάτος.

Με το θεωρητικό και εκπαιδευτικό έργο του, την παροιμιακή πολυμάθεια και τις γενναιόδωρες συμβουλές του στους νέους ερευνητές, υπήρξε από τους φάρους της σύγχρονης γλωσσολογίας στη χώρα μας, καθώς και από τους πρωτοπόρους της εισαγωγής της σημειωτικής θεωρίας και εμβάθυνσης στο πεδίο της.

Αποχαιρετούμε με πόνο τον Δάσκαλο του Πανεπιστημίου μας και Φίλο μας.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.

New deadline for abstracts: June 15, 2017 | Punctum, From Theory to Methodology

New deadline for abstracts: June 15, 2017

From Theory to Methodology
Special issue of Punctum. International Journal of Semiotics
Editors: Karin Boklund-Lagopoulou and Alexandros Ph. Lagopoulos

A scientific field incorporates four levels of operations, hierarchically related and leading from the more abstract to the more concrete. The first level is that of epistemology, the integration, explicit and conscious or implicit and empirical, of a theory into one of the larger paradigms marking a historical period. On the second level, the theory thus founded on the paradigm defines the key concepts and axes of investigation. From theory follows methodology, the third level, specifying the procedures that allow the researcher to perform concrete operations on the basis of the framework installed by theory. Finally, from methodology follow the techniques that give their final form to the above operations and allow us to arrive at the formulation of concrete results. The value of a theory is demonstrated only by the results obtained by concrete analysis following this process. Debates, of course, are possible on the level of theory and their outcome may be more or less convincing, but this is only intellectually reassuring. The final determination of the value of a theory are its empirical results and their alignment with the available data.

Read the full announcement here: Punctum 3 (2). From Theory to Methodology (new deadline for abstracts)

2η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής: Η Σημειωτική της Δημοφιλούς Κουλτούρας Θεσσαλονίκη, 3 – 9 Ιουλίου 2017

Το Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Σημειωτική Εταιρία διοργανώνουν τη 2η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής αφιερωμένη στη Σημειωτική της Δημοφιλούς Κουλτούρας. Η Θερινή Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του American College of Thessaloniki (Ανατόλια) στη Θεσσαλονίκη, από 3 έως 9 Ιουλίου 2017.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Καλλιτεχνικών Σχολών, καθώς και σε αποφοίτους των παραπάνω Σχολών οι οποίοι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στους τομείς της επικοινωνίας, διαφήμισης και δημοσιογραφίας. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τα 30 άτομα.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ: Πρόσκληση συμεμετοχής στη 2η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής_ Η σημειωτική της δημοφιλούς κουλτούρας

Έκδοση του νέου τεύχους του Punctum (2:2, Δεκέμβριος 2016)

Μόλις δημοσιεύθηκε το τεύχος του PUNCTUM, του online διεθνούς περιοδικού της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας. Είναι αφιερωμένο στη “Σημειωτική και Έρευνα Πεδίου: Κριτικές Εθνογραφίες”.

Call for papers: From Theory to Methodology (Special issue of Punctum)

Call for papers: From Theory to Methodology
Special issue of Punctum. International Journal of Semiotics
Editors: Karin Boklund-Lagopoulou and Alexandros Ph. Lagopoulos

A scientific field incorporates four levels of operations, hierarchically related and leading from the more abstract to the more concrete. The first level is that of epistemology, the integration, explicit and conscious or implicit and empirical, of a theory into one of the larger paradigms marking a historical period. On the second level, the theory thus founded on the paradigm defines the key concepts and axes of investigation. From theory follows methodology, the third level, specifying the procedures that allow the researcher to perform concrete operations on the basis of the framework installed by theory. Finally, from methodology follow the techniques that give their final form to the above operations and allow us to arrive at the formulation of concrete results. The value of a theory is demonstrated only by the results obtained by concrete analysis following this process. Debates, of course, are possible on the level of theory and their outcome may be more or less convincing, but this is only intellectually reassuring. The final determination of the value of a theory are its empirical results and their alignment with the available data.

Download the full “Call for Papers” here: CFP. Punctum 3 (2). From Theory to Methodology

Θερινό Σχολείο Σημειωτικής: Σημειωτική της Πολιτικής Επικοινωνίας

1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ

Η Σημειωτική της Πολιτικής Επικοινωνίας

Το Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Σημειωτική Εταιρία διοργανώνουν το 1ο Θερινό Σχολείο Σημειωτικής αφιερωμένο στη Σημειωτική της Πολιτικής Επικοινωνίας. Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του American College of Thessaloniki (Ανατόλια) στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 17 Ιουλίου 2016.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Καλλιτεχνικών Σχολών, καθώς και σε αποφοίτους των παραπάνω Σχολών οι οποίοι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στους τομείς της επικοινωνίας, διαφήμισης και δημοσιογραφίας. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τα 28 άτομα.

Το πρόγραμμα, που αντιστοιχεί σε 3 ECTS, συνδυάζει σεμιναριακή διδασκαλία και καθοδηγούμενες από τους διδάσκοντες ομαδικές εργασίες εφαρμογής, ενώ με την ολοκλήρωσή του δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν (στο: nata@itl.auth.gr) αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου, και θα ειδοποιηθούν για την αποδοχή τους εντός μιας εβδομάδας μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Τα δίδακτρα του Θερινού Σχολείου είναι € 140 και καταβάλλονται από τους εκπαιδευόμενους στον ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προθεσμίες που θα αναφέρονται στην επιστολή αποδοχής τους.

Πρόγραμμα Συνεδρίου: 
SummerSchool-pdf

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί προσεχώς, ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να επιλέξουν από ειδικό κατάλογο θεμάτων την εργασία την οποία θα πρέπει να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου.

Διδάσκοντες & Θέματα

Λία Γυιόκα (Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, ΑΠΘ)

1. Σημειωτική των μεταπολεμικών μνημείων

2. Σημειωτική της προπαγάνδας (αφίσες 1914-1970)

Ευριπίδης Ζαντίδης (Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

1. Σημειωτική της εικόνας και της τυπογραφίας σε έντυπες πολιτικές διαφημίσεις

2. Εθνική ταυτότητα, εγχώρια προϊόντα και η τουριστική αφίσα

Ευάγγελος Κουρδής (Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ)

1. Η σημειολογία ως ερμηνεία της πολιτικής συμπεριφοράς στον ελληνικό δημοσιογραφικό λόγο

2. Σημειολογική ανάλυση των αφισών των γαλλικών πολιτικών εκλογών

Γρηγόρης Πασχαλίδης (Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ)

1. Η σημειωτική της πολιτικής επικοινωνίας: Βασικές έννοιες και ερευνητικές κατευθύνσεις

2. Σημειωτική των χαρτονομισμάτων

3. Λογότυπα σε εκστρατείες εθνικής σηματοπλασίας (nation branding)

Αναστασία Χριστοδούλου (Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ)

1. Σημειωτική ανάλυση βίντεο πολιτικών κομμάτων στην προεκλογική περίοδο Σεπτ. 2015

2. Ανάλυση των ιστοσελίδων των πολιτικών κομμάτων στην προεκλογική περίοδο Σεπτ. 2015

Αναλύσεις Λόγου: Αναζητώντας Συνθέσεις (Ημερίδα)

Ημερίδα με θέμα «Αναλύσεις Λόγου: Αναζητώντας Συνθέσεις» συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο  Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών) με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης) και η οποία θα γίνει στον Βόλο στις 31 Μαΐου 2016.

«Στη σημερινή εποχή της ύστερης νεωτερικότητας, ο τρόπος εκφοράς των  κοινωνικών ζητημάτων μέσω του λόγου και η ανάδειξη των πολλαπλώνκαι  συχνά αντιτιθέμενωνκατασκευών της κοινωνικής πραγματικότητας τίθεται  στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιστημών. Στο πλαίσιο  αυτό, ηστροφή στον λόγο’, δηλαδή η μελέτη των ποικίλων τρόπων χρήσης  της γλώσσας και συγκρότησης του κόσμου, αποτελεί κοινό αντικείμενο  διερεύνησης διαφορετικών κλάδων… Στο πλαίσιο αυτό, η ημερίδα  αποσκοπεί στο να προωθήσει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε  ερευνητές και ερευνήτριες που χρησιμοποιούν με ποικίλους τρόπους τα  εργαλεία της θεωρίας του λόγου στα ιδιαίτερα ερευνητικά τους πεδία  αλλά και να καταστήσει τη θεωρία και ανάλυση λόγου προσιτή μέσα από  συγκεκριμένα παραδείγματα από διάφορα πεδία».

Λόγω του μεθοδολογικού χαρακτήρα του θέματος, η ημερίδα θα είναι  ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες.

Τονίζεται πως η συμμετοχή είναι δωρεάν και πως θα χορηγηθεί βεβαίωση  συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα επισυναπτώμενα αρχεία…

Αφίσα ημερίδας
Δελτίο τύπου
Περιλήψεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Semiotic school in Bulgaria 4-11 September 2016

The XXI Early Fall School of Semiotics (EFSS 2016)

Ways of Semiotic Research

(Sozopol, Bulgaria, 4-11 September 2016)

Keynote speakers: Jacques Fontanille, Gunther Kress, Torkild Thellefsen and Bent Sørensen

The traditional semiotic school is open to early career researchers, students and PhDs in semiotics. The school will focus on the ways of semiotic research and the main program will consist in seminars, lectures, workshops, fieldwork and different other forms of sharing experience on the most academically acknowledged approaches. Participants will have the chance to present their own projects and receive valuable feedback from affirmed scholars during the PhD Marathon. The lectures will be delivered by the keynote speakers and other leading semioticians from Italy, Greece, Cyprus, and Bulgaria.

The School will host a meeting of the project “Umberto Eco in his own words”, chaired by Torkild Thellefsen and Bent Sørensen. It will consist in a Round table, open to external participants as well. The expected proposals should take as their starting point a quote from Eco. The round table will take place on 5 and 6 September.

For more information see the attached call for participation, visit the website or write to info@sociosemiotics.net

Semiotic school in Bulgaria 4-11 September 2016

Έκδοση του Changing Worlds & Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society

Έκδοση του Changing Worlds & Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society

Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε ότι εκδόθηκε το ηλεκτρονικό βιβλίο Changing Worlds & Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society. Το βιβλίο είναι προσβάσιμο σε μορφή web πατώντας εδώ και σε μορφή εκτύπωσης πατώντας εδώ.
Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε κάθε άρθρο ξεχωριστά, από τη λίστα που εμφανίζεται στο τέλος της παρούσας σελίδας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία,

Με τιμή,
Οι επιμελήτριες,
Ελευθερία Δέλτσου και Μαρία Παπαδοπούλου

 

| Λίστα άρθρων |

01_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Klinkenberg_16-29
02_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Lagopoulos_30-51
03_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Seif_52-67
04_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Sonesson_68-87
05_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Bocklund_Lagopoulou_88-99
06_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Madisson_Ventsel_102-111
07_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Gratale_112-121
08_Changing Worlds & Signs of the Times_Tsekenis_122-133
09_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kefalido_,Politis_134-143 10_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Smyrnaios_144-151 11_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Pantouli_152-159 12_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Psilla_Serafis_160-169 13_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kapravelou_170-183
14_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Deltsou_186-195 15_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Tsibiridou_Palantzas_196-205 16_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Giannakopoulos_206-215 17_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Stylidis_216-225 18_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Chatzisavva_226-235 19_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Papidou_236-247 20_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Moraitis_248-259
21_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kyrkitsou_260-269
22_Changing_Worlds_& Signs of the Times_Verikiou_270-281
23_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Damaskinidis_284-293 24_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Koutsogiannis_Adampa_Antonopoulou_Hatzikyriakou_Pavlidou_294-307
25_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Manoli_308-317
26_Changing Worlds & Signs of the Times_Tatsi_Mpakarou_318-331
27_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Fakidou_Magouliotis_332-345
28_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Papadimitriou_Makri_346-359
29_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Zagouras_360-373 30_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Christidou_374-385 31_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kertemelidou_386-395 32_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Vlachou_398-407 33_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kokkidou_Tsigka_408-419 34_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Avgitidou_420-429 35_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Polimeris_Calfoglou_430-439 36_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Voutounos_Lanitis_440-453 37_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Paraschou_454-465 38_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kukkonen_466-477 39_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Adamou_478-487 40_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kosma_488-497 41_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Dermentzopoulos_Vasileiou_498-507 42_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Terzis_508-523 43_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Laskari_524-533 44_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_MigliozzideMello_536-543 45_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Barkas_Papadopoulou_544-559 46_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Koutsoulelou_560-571 47_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Politis_Kourdis_572-587 48_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Zantides_588-599 49_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Sikioti_Zafeiridou_600-611 50_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kella_612-619 51_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Androulakis_Kitsiou_Rakitzi_Zerai_622-633 52_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Naranjo_Rico_Delicado_Plaza_634-641 53_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Moraitou_Tseliou_642-651 54_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Tentolouris_Chatzisavvidis_652-663 55_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Tsami_Papazahariou_Fterniati_Archakis_664-675 56_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Christodoulou_Vamvakidou_Kyridis_676-685
57_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Sounoglou_Michalopoulou_686-697 58_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Bonoti,Misailidi_700-707 59_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Papadaki_708-719 60_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Chronaki_720-729 61_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Sakellariadis_730-737 62_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kasabova_738-753 63_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Frangopoulos_756-765 64_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kos_Emiroğlu_766-777 65_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Yannicopoulou_Fokiali_778-789 66_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Boura_790-797 67_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Sifaki_798-807 68_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Yannikopoulou_808-817 69_Changing_Worlds_&_Signs_of_the Times_Grigoropoulou_818-825 70_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Iakovidou_826-833 71_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Karpouzou_834-843 72_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Blioumi_844-855 73_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Xouplidis_856-865

Call for papers | Semiotics and Fieldwork: On critical enthographies | Special issue of Punctum

The cross-fertilization between anthropology and semiotics, stretching back to Levi-Strauss’s structural anthropology, has repeatedly reinvigorated both disciplines, all the while encouraging rapprochments and interdisciplinarity across a wide range of disciplinary fields. Ethnography, on the other hand, the once distinctive methodology of anthropological research, was a less common point of convergence between anthropology and semiotics, even though it has long been a favorite fieldwork tool of qualitative soci0-cultural researchers. Geertz’s ‘interpretative anthropology’, whereby a semiotic conception of culture as ‘webs of significance’ is coupled with the prioritization of the thick description of the pragmatics of social life, social semiotics’ emphasis on social action, context and use, as well as critical ethnography’s sensitivity to issues of agency, power and reflexivity, lay down the broad outlines of this special issue’s problematics.

More specifically, this special issue of Punctum aims to foreground the fertile interplay of semiotics and ethnography in the critical analysis and interpretation of context-bound social action and symbolic interaction, particularly as it concerns the immersive engagement with sites and microcosms non-discernible by other means of research, that enriches our non-reductive understandings of the contemporary. Welcoming both ethnographically based semiotic research and semiotically informed ethnographies, as well as relevant theoretical elaborations, we encourage the authors’ focus on the lived experience of meaning, the processes of contestation/negotiation/construction of meaning, hybridity and performativity, agency and reflexivity, grounded theory and concept production.

 

Prospective authors should submit an abstract of approximately 300 words by mail to Eleftheria Deltsou (eldelt@uth.gr) and Fotini Tsibiridou (ft@uom.gr) including affiliation and contact information. Αcceptance of the abstract does not guarantee publication, given that all research articles will be put through the journal’s peer review process.

 

Timeline

Deadline for abstracts: May 31, 2016

Notification of acceptance of the abstract: June 15, 2016

Deadline for submission of full papers: September 15, 2016

Final revised papers due: December 15, 2016

Publication: Volume 2, Number 2 (December 2016)