ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ Ένα βασικό εγχειρίδιο για τη Σημειωτική και τη Θεωρία της Επικοινωνίας

ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ
Ένα βασικό εγχειρίδιο για τη Σημειωτική και τη Θεωρία της Επικοινωνίας

Mετάφραση: Χαρά Κόκκινου
Eπιμέλεια: Βασίλειος Δαλκαβούκης

Το συνολικό σχέδιο αυτού του βιβλίου έχει ως εξής: το Πρώτο Μέρος (Σημεία) αποτελείται από έξι κεφάλαια τα οποία ασχολούνται με τις βασικές έννοιες της σημειωτικής αλλά και τεχνικές της. τα πρώτα δύο κεφάλαια εισάγουν τις θεμελιώδεις έννοιές της ως επιστήμης και πιθανόν να χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια για την κατανόησή τους από ό, τι στα επόμενα κεφάλαια. το κεφάλαιο τρία ασχολείται με τα μη-λεκτικά σημεία, το κεφάλαιο τέσσερα με τα οπτικά σημεία, το κεφάλαιο πέντε με τα λεκτικά σημεία και το κεφάλαιο έξι με τα μεταφορικά σημεία. τα θέματα που αναλύονται στο Δεύτερο Μέρος (Μηνύματα και Σημασίες) αποτελούνται από τομείς εφαρμογών: μύθοι και αφηγήματα, τέχνη, ένδυση, τροφή, χώρος, τηλεόραση, διαφήμιση, επικοινωνία και μέσα ενημέρωσης.
Με άλλα λόγια, τα εννέα κεφάλαια τα οποία συνιστούν αυτό το μέρος έχουν σκοπό να παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία μηνυμάτων και σημασιών μπορεί να μελετηθεί από την πλεονεκτική θέση της επιστήμης της σημειωτικής. Πρέπει, ωστόσο, να προειδοποιήσω τους/ τις αναγνώστες/ ιες ότι τα θέματα που αναλύονται, όπως επίσης και τα συγκεκριμένα περιεχόμενα κάθε κεφαλαίου, αντανακλούν τη δική μου προσέγγιση στη διδασκαλία της σημειωτικής. Η παρουσία του « συγγραφέα στο κείμενο» είναι αναπόφευκτη. αλλά είτε οι αναγνώστες/ ιες συμφωνούν είτε διαφωνούν με κάποιο από τα σχόλια που περιέχονται στο βιβλίο, είναι πραγματική μου ελπίδα ότι παρόλα αυτά θα έχουν λάβει το ερέθισμα να μάθουν περισσότερα για τη συσχέτιση σημείων, μηνυμάτων, και σημασιών στην ανθρώπινη ζωή. αυτό από μόνο του θα έκανε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου να αξίζει τον κόπο.

Δείτε το δείγμα του βιβλίου εδώ: Μυνήματα, σημεία και σημασίες. Ένα βασικό εγχειρίδιο για τη Σημειωτική και τη Θεωρία της Επισκοινωνίας

Call for Participation: DIGITAL AGE IN SEMIOTICS AND COMMUNICATION

The XXII Early Fall School of Semiotics (EFSS 2017)
DIGITAL AGE IN SEMIOTICS AND COMMUNICATION
(SOZOPOL, BULGARIA, 4-10 SEPTEMBER 2017)

EFSS 2017 will combine a conference for researchers in digital semiotics and a semiotic school for PhD and advanced MA students. The topic represents the research program of the Southeast European Center for Semiotic Studies and the school aims at developing new interdisciplinary perspectives on the study of the sociocultural transformations after the advent of the Internet. The program includes seminars, lectures, a practical workshop, and rich thematic social activities.

Participating PhD and MA students will have the chance to present their projects and receive valuable feedback from affirmed scholars during the PhD Marathon. Scholars from Greece, Cyprus and Bulgaria have confirmed their participation.

Download the full “Call for Participation” here: Call_EFSS_2017_DASC

6η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

Κτίριο της Επιτροπής Ερευνών (ΚΕΔΕΑ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
25- 27 Μαΐου 2017

Ο Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανανεώνει την πρόσκλησή του για επιστημονικό διάλογο προς τους ελληνόφωνους μεταφρασεολόγους, διοργανώνοντας την 6η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων στις 25, 26 και 27 Μαΐου 2017.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ: 6η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

New deadline for abstracts: June 15, 2017 | Punctum, From Theory to Methodology

New deadline for abstracts: June 15, 2017

From Theory to Methodology
Special issue of Punctum. International Journal of Semiotics
Editors: Karin Boklund-Lagopoulou and Alexandros Ph. Lagopoulos

A scientific field incorporates four levels of operations, hierarchically related and leading from the more abstract to the more concrete. The first level is that of epistemology, the integration, explicit and conscious or implicit and empirical, of a theory into one of the larger paradigms marking a historical period. On the second level, the theory thus founded on the paradigm defines the key concepts and axes of investigation. From theory follows methodology, the third level, specifying the procedures that allow the researcher to perform concrete operations on the basis of the framework installed by theory. Finally, from methodology follow the techniques that give their final form to the above operations and allow us to arrive at the formulation of concrete results. The value of a theory is demonstrated only by the results obtained by concrete analysis following this process. Debates, of course, are possible on the level of theory and their outcome may be more or less convincing, but this is only intellectually reassuring. The final determination of the value of a theory are its empirical results and their alignment with the available data.

Read the full announcement here: Punctum 3 (2). From Theory to Methodology (new deadline for abstracts)

2η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής: Η Σημειωτική της Δημοφιλούς Κουλτούρας Θεσσαλονίκη, 3 – 9 Ιουλίου 2017

Το Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Σημειωτική Εταιρία διοργανώνουν τη 2η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής αφιερωμένη στη Σημειωτική της Δημοφιλούς Κουλτούρας. Η Θερινή Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του American College of Thessaloniki (Ανατόλια) στη Θεσσαλονίκη, από 3 έως 9 Ιουλίου 2017.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Καλλιτεχνικών Σχολών, καθώς και σε αποφοίτους των παραπάνω Σχολών οι οποίοι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στους τομείς της επικοινωνίας, διαφήμισης και δημοσιογραφίας. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τα 30 άτομα.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ: Πρόσκληση συμεμετοχής στη 2η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής_ Η σημειωτική της δημοφιλούς κουλτούρας

Intersemiosis Conference CFP_Extended deadline

EXTENDED DEADLINE
Interdisciplinary Conference Call For Papers “Intersemiotic Translation, Adaptation, Transposition: saying almost the same thing?”
University of Cyprus, Nicosia, November 10-12, 2017
Conference website: www.intersemiosis-cy.com

Conference language: English
Deadline for submission of abstracts: May 20
Notification of acceptance: June 15
Deadline for registration: September 15

The three disciplines of Adaptation Studies, Semiotics, and Translation Studies share a common interest in the transference of texts across modes of signification such as textual, visual, oral, aural, gestural or kinesic. More particularly, Semiotics looks into the interpretation of signs in various semiotic systems, Intersemiotic Translation (Jakobson 1959)1 renders linguistic texts into nonverbal signs, and the study of adaptations can include any generic transposition of a text into other modes of representation. There is an obvious overlap here.

Read the full announcement here: Intersemiosis Conference CFP_Extended deadline

Summer School. Images, Social semiotivs and Multimodality

Summer School-Media Representations Analysis 2: Images, Social Semiotics and Multimodality
07.08.2017-11.08.2017 Maastricht, the Netherlands

Millions of daily posts by social media users, disinformation efforts by governments and the increased visualization in the traditional written press underline the continued importance of visual media analysis. This course teaches you the skills necessary to study how media images can be interpreted, and how their interaction with surrounding textual elements contribute to their meaning potential.

Read the full announcement here: Summer School. Images, Social semiotivs and Multimodality

LEXIA 27-28: Intentionality | Call for Papers

Intentionality is one of the most crucial areas of inquiry in both sciences and the humanities. The different disciplines explore it through various approaches. In semiotics, and especially in structural semiotics, intentionality is investigated in relation to the concept of text. If a text is a portion of meaning that a culture isolates as peculiarly significant in relation to its context, the issue of intentionality essentially bears on the origin of textual significance and meaning. We realize that there is meaning in a text. But where is it from? In semiotics, the problem of intentionality comes down to asking meaning the same question that is usually addressed to a stranger: where are you from, meaning? The different disciplines of meaning, as well as the different branches of semiotics, answer this question in discrepant ways.

Read the full Call for Papers here: 2017_-_Intentionality_Lexia_27-28_-_Call

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο & Έκθεση Αφίσας σε θέματα Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας 2017

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο & Έκθεση Αφίσας σε θέματα Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας 2017
H Σημειωτική του Branding: κουλτούρα και συνθήκες κατασκευής

3–5 Νοεμβρίου 2017
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λεμεσός, Κύπρος
ιστοσελίδα: http://icsvc-conference.com/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Ο σχεδιασμός και η όλη διαμόρφωση-στρατηγική branding έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο επιτυχίας και αναγνώρισης, σχεδόν, μυθικές διαστάσεις. Με προάγγελό του την εταιρική ταυτότητα, τη διαφήμιση, τον τρόπο ζωής και τις συμπεριφορές των καταναλωτών, την έρευνα αγοράς, την παγκόσμια εξάπλωση, «τον καταναλωτή-ως-brand», ο όρος branding προβάλλει πλέον ευρύτερος ακόμα και από τον ίδιο τον ορισμό του.
Αν και η κατασκευή branding στις σύγχρονες κοινωνίες τής μαζικής κατανάλωσης συσχετίζεται κατά κύριο λόγο με το μάρκετινγκ και τα προτεινόμενα αγαθά, ωστόσο, καθίσταται εύκολα σαφές ότι αυτό που αποκαλούμε branding συνιστά μια διάχυτη κοινωνική συμπεριφορά, η οποία προκύπτει από την ευρέως διαδεδομένη και πολυσχιδή πρακτική στο πεδίο διαμόρφωσης κουλτούρας, με ρίζες στην ιστορία όλων των ανθρώπινων κοινωνιών. […]

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ: ICSVC3_CALL FOR PAPERS_2017greek

ICSVC_17_Poster_Α3

Tartu Summer School 2017. Extension of deadline

We are happy to announce the call for papers for the next Tartu Summer School of Semiotics taking place August 15-18 2017 in Tartu. The topic of TSSS 2017 is “Generalising Gently”, which addresses the central and problematic nature of generalisations in semiotic and semiosic processes.
Semiotics relies on generalisations both at the level of knowledge production and at the level of its research objects. As a metadiscipline, semiotics provides the tools of translation between different scientific languages, exemplifying the complementarity of different kinds of knowledge in our understanding of reality. Semiotics as a discipline provides specific conceptual generalisations while modelling the semiotic constitution of reality. Besides the production of generalised knowledge, the processes that semiotics studies are themselves built on generalisation, such as perceptual categorisation and schematisation, the formation of behaviour patterns, language based modelling, cultural rituals, and habits. We invite submission of papers to the summer school that discuss the particularities of semiotic knowledge as a form of generalised knowledge as well as papers that focus on the role and functioning of different types of signs, sign systems and languages of culture as means of generalisation.

Extended deadline is March 15, 2017. Applicants will be notified about the acceptance of their abstracts by March 20.

Read the full announcement here: CFP, Tartu Summer School 2017. Extension of deadline