Κυκλοφορία νέου τεύχους του Punctum-International Journal of Semiotics

Κυκλοφόρησε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://punctum.gr/ το νέο τεύχος του Punctum-International Journal of Semiotics, τόμος 3.2. που επιμελήθηκαν οι Karin Boklund-Λαγοπούλου και ο Αλέξανδρος-Φαίδων Λαγόπουλος με θέμα “Από τη θεωρία στη μεθοδολογία”.

Call for Papers: Semiotics of Selfies Special issue of Punctum. International Journal of Semiotics

Call for papers: Semiotics of Selfies
Special issue of Punctum. International Journal of Semiotics
Editor: Gregory Paschalidis

In Camera Lucida Roland Barthes suggests that the “age of Photography corresponds precisely to the explosion of the private into the public, or rather into the creation of a new social value, which is the publicity of the private: the private is consumed as such publicly”. What he had in mind was the aggressive invasion of the privacy of celebrities by press photographers. The advent of digital technology took the “age of Photography” to new heights, while simultaneously fostering the “explosion of the private into the public” to an unprecedented scale. This time, however, the paparazzi were virtually everyone. In the last decade selfies have become perhaps the most widespread genre of the newly born digital culture. At the same time, it is certainly the most notorious, being regularly associated with rampant narcissism and addictive self-promotion. Having unmistakable continuities with the timehonoured tradition of the self-portrait, both in painting and in photography, selfies became an arena where new visual vocabularies and strategies of self-representation have developed, bringing a new urgency to Peirce’s idea of “the self as a sign”.

Read the full announcement: Punctum 4.2 (December 2018) – CfΡ

Call for Papers: Design as Semiosis (Punctum. International Journal of Semiotics)

Call for Papers: Design as Semiosis
Special issue of Punctum. International Journal of Semiotics
Editors: Miltos Frangopoulos and Evripides Zantides

Ever since Roland Barthes, back in the mid-1950s, commented on the ideological myths infusing the design of the new Citroen DS or of the cover of Paris Match, the fates of design and semiotics have been inextricably entwined. From ‘les trente glorieuses’ of expanding mass production and mass consumption, however, to the current trend for customization, sustainable design, collaborative and participatory design, parametric design combined with 3D printing, we discern a reorientation from a use-centred, scientific design to a user-centered design driven by post-materialism and intuitive ‘design thinking’.
At the same time, semioticians moved from unraveling the mystifying effects of design upon a beguiled mass-consumer to championing a more expanded understanding of design as a fundamental dimension of the human activity of meaning-making, world-making and identity-making.

This shift of semiotic emphasis from ideological critique to an encompassing, anthropological concept of design may be seen as a reflection of a society that becomes all the more design-centred and ‘design conscious’, with the ceaseless invention of new media, artifacts, environments and man-machine interfaces constantly opening up novel fields for design activity; an activity, moreover, which has widely adopted semiotics in order to develop more meaningful and effective designs, as well as its self-reflexivity as semiotic work. This special issue of Punctum aims to explore the shifts and turns marking the decades-long relationship between semiotics and design, and to foreground the role and significance of semiotics in the contemporary transdisciplinary engagement with and research in design. Is it possible, finally, to sustain the critical project of semiotics, beyond both the wholesale reduction of the artifact to a fetish or an ideologeme, and the abstract notion of design as semiotic work underlying all human activity?

We welcome contributions that address one or more of the above concerns, while drawing their research material from any particular area(s) of contemporary design: graphics, typography, architecture, interiors, furniture, fashion/textiles, packaging, industrial/product design, jewelry/ornament, car design, sound design, digital/web/multimedia design, advertising, branding, political propaganda, social design etc.

Prospective authors should submit an abstract of approximately 300 words by mail to Miltos Frangopoulos (M.Frangopoulos@vakalo.gr) and Evripides Zantides (evripides.zantides@cut.ac.cy), including their affiliation and contact information. Acceptance of the abstract does not guarantee publication, given that all research articles will be put through the journal’s peer review process.

Read the full announcement here: PUNCTUM Vol4_Iss1_DESIGN AS SEMIOSIS

Call for Papers: Design as Semiosis Special issue of Punctum. International Journal of Semiotics

Call for Papers Design as Semiosis Special issue of Punctum. International Journal of Semiotics

Editors: Miltos Frangopoulos and Evripides Zantides

Ever since Roland Barthes, back in the mid-1950s, commented on the ideological myths infusing the design of the new Citroen DS or of the cover of Paris Match, the fates of design and semiotics have been inextricably entwined. From ‘les trente glorieuses’ of expanding mass production and mass consumption, however, to the current trend for customization, sustainable design, collaborative and participatory design, parametric design combined with 3D printing, we discern a reorientation from a use-centred, scientific design to a user-centered design driven by post-materialism and intuitive ‘design thinking’. At the same time, semioticians moved from unraveling the mystifying effects of design upon a beguiled mass-consumer to championing a more expanded understanding of design as a fundamental dimension of the human activity of meaning-making, worldmaking and identity-making.

Read the full announcement: Punctum-4-1_July-2018_CfP

New deadline for abstracts: June 15, 2017 | Punctum, From Theory to Methodology

New deadline for abstracts: June 15, 2017

From Theory to Methodology
Special issue of Punctum. International Journal of Semiotics
Editors: Karin Boklund-Lagopoulou and Alexandros Ph. Lagopoulos

A scientific field incorporates four levels of operations, hierarchically related and leading from the more abstract to the more concrete. The first level is that of epistemology, the integration, explicit and conscious or implicit and empirical, of a theory into one of the larger paradigms marking a historical period. On the second level, the theory thus founded on the paradigm defines the key concepts and axes of investigation. From theory follows methodology, the third level, specifying the procedures that allow the researcher to perform concrete operations on the basis of the framework installed by theory. Finally, from methodology follow the techniques that give their final form to the above operations and allow us to arrive at the formulation of concrete results. The value of a theory is demonstrated only by the results obtained by concrete analysis following this process. Debates, of course, are possible on the level of theory and their outcome may be more or less convincing, but this is only intellectually reassuring. The final determination of the value of a theory are its empirical results and their alignment with the available data.

Read the full announcement here: Punctum 3 (2). From Theory to Methodology (new deadline for abstracts)

Έκδοση του νέου τεύχους του Punctum (2:2, Δεκέμβριος 2016)

Μόλις δημοσιεύθηκε το τεύχος του PUNCTUM, του online διεθνούς περιοδικού της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας. Είναι αφιερωμένο στη “Σημειωτική και Έρευνα Πεδίου: Κριτικές Εθνογραφίες”.

Call for papers: From Theory to Methodology (Special issue of Punctum)

Call for papers: From Theory to Methodology
Special issue of Punctum. International Journal of Semiotics
Editors: Karin Boklund-Lagopoulou and Alexandros Ph. Lagopoulos

A scientific field incorporates four levels of operations, hierarchically related and leading from the more abstract to the more concrete. The first level is that of epistemology, the integration, explicit and conscious or implicit and empirical, of a theory into one of the larger paradigms marking a historical period. On the second level, the theory thus founded on the paradigm defines the key concepts and axes of investigation. From theory follows methodology, the third level, specifying the procedures that allow the researcher to perform concrete operations on the basis of the framework installed by theory. Finally, from methodology follow the techniques that give their final form to the above operations and allow us to arrive at the formulation of concrete results. The value of a theory is demonstrated only by the results obtained by concrete analysis following this process. Debates, of course, are possible on the level of theory and their outcome may be more or less convincing, but this is only intellectually reassuring. The final determination of the value of a theory are its empirical results and their alignment with the available data.

Download the full “Call for Papers” here: CFP. Punctum 3 (2). From Theory to Methodology

Έκδοση του Changing Worlds & Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society

Έκδοση του Changing Worlds & Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society

Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε ότι εκδόθηκε το ηλεκτρονικό βιβλίο Changing Worlds & Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society. Το βιβλίο είναι προσβάσιμο σε μορφή web πατώντας εδώ και σε μορφή εκτύπωσης πατώντας εδώ.
Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε κάθε άρθρο ξεχωριστά, από τη λίστα που εμφανίζεται στο τέλος της παρούσας σελίδας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία,

Με τιμή,
Οι επιμελήτριες,
Ελευθερία Δέλτσου και Μαρία Παπαδοπούλου

 

| Λίστα άρθρων |

01_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Klinkenberg_16-29
02_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Lagopoulos_30-51
03_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Seif_52-67
04_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Sonesson_68-87
05_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Bocklund_Lagopoulou_88-99
06_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Madisson_Ventsel_102-111
07_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Gratale_112-121
08_Changing Worlds & Signs of the Times_Tsekenis_122-133
09_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kefalido_,Politis_134-143 10_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Smyrnaios_144-151 11_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Pantouli_152-159 12_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Psilla_Serafis_160-169 13_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kapravelou_170-183
14_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Deltsou_186-195 15_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Tsibiridou_Palantzas_196-205 16_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Giannakopoulos_206-215 17_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Stylidis_216-225 18_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Chatzisavva_226-235 19_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Papidou_236-247 20_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Moraitis_248-259
21_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kyrkitsou_260-269
22_Changing_Worlds_& Signs of the Times_Verikiou_270-281
23_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Damaskinidis_284-293 24_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Koutsogiannis_Adampa_Antonopoulou_Hatzikyriakou_Pavlidou_294-307
25_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Manoli_308-317
26_Changing Worlds & Signs of the Times_Tatsi_Mpakarou_318-331
27_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Fakidou_Magouliotis_332-345
28_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Papadimitriou_Makri_346-359
29_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Zagouras_360-373 30_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Christidou_374-385 31_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kertemelidou_386-395 32_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Vlachou_398-407 33_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kokkidou_Tsigka_408-419 34_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Avgitidou_420-429 35_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Polimeris_Calfoglou_430-439 36_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Voutounos_Lanitis_440-453 37_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Paraschou_454-465 38_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kukkonen_466-477 39_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Adamou_478-487 40_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kosma_488-497 41_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Dermentzopoulos_Vasileiou_498-507 42_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Terzis_508-523 43_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Laskari_524-533 44_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_MigliozzideMello_536-543 45_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Barkas_Papadopoulou_544-559 46_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Koutsoulelou_560-571 47_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Politis_Kourdis_572-587 48_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Zantides_588-599 49_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Sikioti_Zafeiridou_600-611 50_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kella_612-619 51_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Androulakis_Kitsiou_Rakitzi_Zerai_622-633 52_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Naranjo_Rico_Delicado_Plaza_634-641 53_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Moraitou_Tseliou_642-651 54_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Tentolouris_Chatzisavvidis_652-663 55_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Tsami_Papazahariou_Fterniati_Archakis_664-675 56_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Christodoulou_Vamvakidou_Kyridis_676-685
57_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Sounoglou_Michalopoulou_686-697 58_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Bonoti,Misailidi_700-707 59_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Papadaki_708-719 60_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Chronaki_720-729 61_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Sakellariadis_730-737 62_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kasabova_738-753 63_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Frangopoulos_756-765 64_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Kos_Emiroğlu_766-777 65_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Yannicopoulou_Fokiali_778-789 66_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Boura_790-797 67_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Sifaki_798-807 68_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Yannikopoulou_808-817 69_Changing_Worlds_&_Signs_of_the Times_Grigoropoulou_818-825 70_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Iakovidou_826-833 71_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Karpouzou_834-843 72_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Blioumi_844-855 73_Changing_Worlds_&_Signs_of_the_Times_Xouplidis_856-865

Η Ζωή των Σημείων

Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Σημειωτικής (Ιωάννινα, 26-29 Οκτωβρίου 1989)
Επιμέλεια: Ερατοσθένης Καψωμένος, Γρηγόρης Πασχαλίδης

Η ζωή των σημείων είναι η δική μας ζωή. Ζούμε με τα σημεία και μέσω των σημείων. Αυτό που είμαστε δεν είναι παρά το σύνολο των σημείων που χρησιμοποιούμε. Ο κόσμος των σημείων είναι ο μοναδικός κόσμος που ξέρουμε, καθώς περιέχει κάθε λέξη, έννοια, κατηγορία ή σύμβολο που διαθέτουμε για να περιγράψουμε και να καταλάβουμε τα πράγματα. Ο κόσμος των σημείων είναι ο μόνος που μας ανήκει πραγματικά, αφού είναι ο μόνος που έχουμε δημιουργήσει και αναδημιουργούμε καθημερινά. Αυτός είναι, τέλος, και ο μόνος κόσμος στον “οποίο ανήκουμε ολοκληρωτικά, αφού είναι μέσω αυτού που αποκτούμε αίσθηση προσωπικής ταυτότητας, κοινωνική, ιστορική και πολιτιστική συνείδηση. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων -όπως την αρχιτεκτονική, την ψυχοθεραπεία, τις προσωπικές αφηγήσεις, τα παραμύθια, τη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική- οι εργασίες αυτού του τόμου διερευνούν το πως σε κάθε περίπτωση παράγονται και χρησιμοποιούνται τα σημεία, τις διαφορετικές μορφές και ιδιότητές τους, αποκαλύπτοντας τη σύνθετη λειτουργία τους, τη δύναμη της ευγλωττίας τους. Σημεία αρχαία και νέα, συμβατικά ή καινοτομικά, σημεία του λόγου και της εικόνας, σημεία γνώσης, επιθυμίας και τέχνης, σημεία που ψεύδονται ή που λένε την αλήθεια, είναι πάντα σημεία επικοινωνίας και πολιτισμού, είναι πάντα σημεία ζωής.

Άνθρωπος ο Σημαίνων

Επιμέλεια: Α.-Φ. Λαγόπουλος, Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, Β. Τεντοκάλη, Κ. Τσουκαλά

Το δίτομο αυτό έργο προέκυψε από τα Πρακτικά του ΙVου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας και αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα της ωρίμανσης της ελληνικής σημειωτικής. Απαρτίζεται από οκτώ μέρη, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο θεματολογικό φάσμα, από τη θεωρία της σημειωτικής, τον μεταμοντερνισμό και την αποδόμηση μέχρι την ανάλυση επιμέρους σημειωτικών συστημάτων, όπως η λογοτεχνία, το θέατρο, ο κινηματογράφος και η αρχιτεκτονική κι η πολεοδομία. Πέραν από τα κείμενα των Ελλήνων σημειολόγων, περιλαμβάνονται επίσης εργασίες διάσημων ξένων σημειολόγων, καθώς και εργασίες πολλών από τους γνωστότερους Βουλγάρους ερευνητές που ασχολούνται με τη σημειωτική.

Η έκδοση αυτή απευθύνεται κυρίως σ’ όλους τους ειδικούς των επιστημών του ανθρώπου και των επιστημών της επικοινωνίας, στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα Μ.Μ.Ε., καθώς και στους φοιτητές και το ευρύτερο κοινό που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στα θέματα του πολιτισμού.

Τόμος Ι: Λόγος και ιδεολογία
Τόμος ΙΙ: Η μεταμοντέρνα ματιά – Ο νοητικός χώρος